مقالات رزومه «دکتر محسن آزادبخت»

نمایش عناوین دیگر...
فهرست مطالب این نویسنده: 22 عنوان
 • profile
  دکتر محسن آزادبخت
  دانشیار مکانیک بیوسیستم، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان  
 • نویسندگان همکار
 • profile
  : 1
  دکتر بهروز دستار
  استاد گروه تغذیه دام و طیور - دانشکده علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان  
بدانید!
 • این فهرست شامل مطالبی از ایشان است که در سایت مگیران نمایه شده و توسط نویسنده تایید شده‌است.
 • مگیران تنها مقالات مجلات ایرانی عضو خود را نمایه می‌کند. بدیهی است مقالات منتشر شده نگارنده/پژوهشگر در مجلات خارجی، همایش‌ها و مجلاتی که با مگیران همکاری ندارند در این فهرست نیامده‌است.
 • اسامی نویسندگان همکار در صورت عضویت در مگیران و تایید مقالات نمایش داده می شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال