مقالات رزومه «دکتر مرتضی خورسندی»

نمایش عناوین دیگر...
فهرست مطالب این نویسنده: 29 عنوان
 • profile
  دکتر مرتضی خورسندی
  دانشیار گروه اقتصاد انرژی، کشاورزی و محیط زیست، دانشگاه علامه طباطبایی  
 • نویسندگان همکار
 • profile
  : 4
  کریم اسلاملوییان
  استاد اقتصاد، دانشگاه شیراز  
 • profile
  : 1
  فاطمه السادات همایونی
  دانشجوی دکتری جامعه شناسی سیاسی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات  
بدانید!
 • این فهرست شامل مطالبی از ایشان است که در سایت مگیران نمایه شده و توسط نویسنده تایید شده‌است.
 • مگیران تنها مقالات مجلات ایرانی عضو خود را نمایه می‌کند. بدیهی است مقالات منتشر شده نگارنده/پژوهشگر در مجلات خارجی، همایش‌ها و مجلاتی که با مگیران همکاری ندارند در این فهرست نیامده‌است.
 • اسامی نویسندگان همکار در صورت عضویت در مگیران و تایید مقالات نمایش داده می شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال