مقالات مشترک «حبیب احمدی» و «فیض الله هاشمی گرجی»

فهرست مطالب مشترک: 1 عنوان
 • profile
  حبیب احمدی
   
 • نویسندگان همکار
 • profile
  فیض الله هاشمی گرجی
  کارشناس مرکز تحقیقات ژنومیک، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  
بدانید!
 • این فهرست شامل مطالبی از ایشان است که در سایت مگیران نمایه شده و توسط نویسنده تایید شده‌است.
 • مگیران تنها مقالات مجلات ایرانی عضو خود را نمایه می‌کند. بدیهی است مقالات منتشر شده نگارنده/پژوهشگر در مجلات خارجی، همایش‌ها و مجلاتی که با مگیران همکاری ندارند در این فهرست نیامده‌است.
 • اسامی نویسندگان همکار در صورت عضویت در مگیران و تایید مقالات نمایش داده می شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال