مقالات مشترک «دکتر فرشید دانش» و «فرامرز سهیلی»

فهرست مطالب مشترک: 3 عنوان
 • profile
  دکتر فرشید دانش
  استادیار گروه پژوهشی مدیریت اطلاعات، مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری  
 • نویسندگان همکار
 • profile
  فرامرز سهیلی
  دانشیار علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام نور  
بدانید!
 • این فهرست شامل مطالبی از ایشان است که در سایت مگیران نمایه شده و توسط نویسنده تایید شده‌است.
 • مگیران تنها مقالات مجلات ایرانی عضو خود را نمایه می‌کند. بدیهی است مقالات منتشر شده نگارنده/پژوهشگر در مجلات خارجی، همایش‌ها و مجلاتی که با مگیران همکاری ندارند در این فهرست نیامده‌است.
 • اسامی نویسندگان همکار در صورت عضویت در مگیران و تایید مقالات نمایش داده می شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال