مقالات رزومه «پرویز عسگری»

نمایش عناوین دیگر...
فهرست مطالب این نویسنده: 27 عنوان
 • profile
  پرویز عسگری
   
 • نویسندگان همکار
 • profile
  : 3
  پروین احتشام زاده
  دانشیار روان شناسی، روان شناسی،علوم انسانی، Islamic Azad Uniyersity , Ahvaz Branch, Iran  
 • profile
  : 1
  لیلا انصاری اردلی
  دانشجوی دکتری دانشجوی دکتری روانشناسی کودکان استثنایی ، گروه روان شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز  
 • profile
  : 1
  زینب کاویانی
   
 • profile
  : 1
  فاطمه خالقی
  دانشجوی دکتری روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد  
 • profile
  : 1
  دکتر زهرا دشت بزرگی
  استادیار گروه روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز  
بدانید!
 • این فهرست شامل مطالبی از ایشان است که در سایت مگیران نمایه شده و توسط نویسنده تایید شده‌است.
 • مگیران تنها مقالات مجلات ایرانی عضو خود را نمایه می‌کند. بدیهی است مقالات منتشر شده نگارنده/پژوهشگر در مجلات خارجی، همایش‌ها و مجلاتی که با مگیران همکاری ندارند در این فهرست نیامده‌است.
 • اسامی نویسندگان همکار در صورت عضویت در مگیران و تایید مقالات نمایش داده می شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال