مقالات رزومه «دکتر فاختک طلیعی»

نمایش عناوین دیگر...
فهرست مطالب این نویسنده: 11 عنوان
 • profile
  دکتر فاختک طلیعی
  استادیار گروه تولیدات گیاهی- دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس  
 • نویسندگان همکار
 • profile
  : 2
  دکتر ناصر صفایی
  دانشیار بیماری شناسی گیاهی، دانشگاه تربیت مدرس  
 • profile
  : 1
  دکتر کامران رهنما
  دانشیار گروه گیاه پزشکی دانشکده تولیدگیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان  
 • profile
  : 1
  دکتر فرزاد قنبری
   
 • profile
  : 1
  حجت قربانی واقعی
   
بدانید!
 • این فهرست شامل مطالبی از ایشان است که در سایت مگیران نمایه شده و توسط نویسنده تایید شده‌است.
 • مگیران تنها مقالات مجلات ایرانی عضو خود را نمایه می‌کند. بدیهی است مقالات منتشر شده نگارنده/پژوهشگر در مجلات خارجی، همایش‌ها و مجلاتی که با مگیران همکاری ندارند در این فهرست نیامده‌است.
 • اسامی نویسندگان همکار در صورت عضویت در مگیران و تایید مقالات نمایش داده می شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال