مقالات رزومه «دکتر مهدی همایون فر»

نمایش عناوین دیگر...
فهرست مطالب این نویسنده: 13 عنوان
 • profile
  دکتر مهدی همایون فر
  استادیار مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت  
 • نویسندگان همکار
 • profile
  : 1
  دکتر سیدمحمد زرگر
  استادیار گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان  
 • profile
  : 1
  دکتر محمدمهدی مظفری
  دانشیار مدیریت صنعتی دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)  
بدانید!
 • این فهرست شامل مطالبی از ایشان است که در سایت مگیران نمایه شده و توسط نویسنده تایید شده‌است.
 • مگیران تنها مقالات مجلات ایرانی عضو خود را نمایه می‌کند. بدیهی است مقالات منتشر شده نگارنده/پژوهشگر در مجلات خارجی، همایش‌ها و مجلاتی که با مگیران همکاری ندارند در این فهرست نیامده‌است.
 • اسامی نویسندگان همکار در صورت عضویت در مگیران و تایید مقالات نمایش داده می شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال