مقالات رزومه «مجید امانی»

فهرست مطالب این نویسنده: 5 عنوان
 • profile
  مجید امانی
  دانشجوی دکتری دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان  
 • نویسندگان همکار
 • profile
  : 3
  دکتر سجاد کرمی
   
 • profile
  : 1
  دکتر مسعود رحمتی
  دانشیار علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان  
بدانید!
 • این فهرست شامل مطالبی از ایشان است که در سایت مگیران نمایه شده و توسط نویسنده تایید شده‌است.
 • مگیران تنها مقالات مجلات ایرانی عضو خود را نمایه می‌کند. بدیهی است مقالات منتشر شده نگارنده/پژوهشگر در مجلات خارجی، همایش‌ها و مجلاتی که با مگیران همکاری ندارند در این فهرست نیامده‌است.
 • اسامی نویسندگان همکار در صورت عضویت در مگیران و تایید مقالات نمایش داده می شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال