مقالات رزومه «علی فرهمند پویا»

فهرست مطالب این نویسنده: 1 عنوان
 • profile
  علی فرهمند پویا
  مدرس  
 • نویسندگان همکار
 • profile
  : 1
  دکتر مهدی نجفی افرا
  استاد فلسفه اسلامی، گروه فلسفه وادیان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی  
بدانید!
 • این فهرست شامل مطالبی از ایشان است که در سایت مگیران نمایه شده و توسط نویسنده تایید شده‌است.
 • مگیران تنها مقالات مجلات ایرانی عضو خود را نمایه می‌کند. بدیهی است مقالات منتشر شده نگارنده/پژوهشگر در مجلات خارجی، همایش‌ها و مجلاتی که با مگیران همکاری ندارند در این فهرست نیامده‌است.
 • اسامی نویسندگان همکار در صورت عضویت در مگیران و تایید مقالات نمایش داده می شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال