مقالات رزومه «دکتر هانیه حقیقی نیا»

فهرست مطالب این نویسنده: 5 عنوان
  • profile
    دکتر هانیه حقیقی نیا
    دانش آموخته دکتری مدیریت رسانه ای، گروه مدیریت امور فرهنگی و رسانه ای، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات  
بدانید!
  • این فهرست شامل مطالبی از ایشان است که در سایت مگیران نمایه شده و توسط نویسنده تایید شده‌است.
  • مگیران تنها مقالات مجلات ایرانی عضو خود را نمایه می‌کند. بدیهی است مقالات منتشر شده نگارنده/پژوهشگر در مجلات خارجی، همایش‌ها و مجلاتی که با مگیران همکاری ندارند در این فهرست نیامده‌است.
  • اسامی نویسندگان همکار در صورت عضویت در مگیران و تایید مقالات نمایش داده می شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال