مقالات مشترک «نوازالله فرهادی» و «لیلی عباسی منتظری»

فهرست مطالب مشترک: 1 عنوان
 • profile
  نوازالله فرهادی
  استادیار آموزش زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه فرهنگیان  
 • نویسندگان همکار
 • profile
  لیلی عباسی منتظری
   
بدانید!
 • این فهرست شامل مطالبی از ایشان است که در سایت مگیران نمایه شده و توسط نویسنده تایید شده‌است.
 • مگیران تنها مقالات مجلات ایرانی عضو خود را نمایه می‌کند. بدیهی است مقالات منتشر شده نگارنده/پژوهشگر در مجلات خارجی، همایش‌ها و مجلاتی که با مگیران همکاری ندارند در این فهرست نیامده‌است.
 • اسامی نویسندگان همکار در صورت عضویت در مگیران و تایید مقالات نمایش داده می شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال