به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت

مقالات رزومه نازمحمد اونق

فهرست مطالب این نویسنده: 12 عنوان
 • نازمحمد اونق
  اونق، نازمحمد
  استادیار بخش علوم اجتماعی، گروه جامعه شناسی، دانشگاه پیام نور
 • نویسندگان همکار
 • علیرضا قربانی
  : 2
  قربانی، علیرضا
  استادیار علوم اجتماعی, گروه علوم اجتماعی, دانشکده علوم انسانی، دانشگاه پیام نور
 • حسین فیض آبادی
  : 1
  فیض آبادی، حسین
  دانش آموخته دکتری رشته جامعه شناسی اقتصادی و توسعه،گروه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • دکتر محمدعلی طالبی
  : 1
  طالبی، محمدعلی
  استادیار جامعه شناسی، دانشگاه پیام نور
بدانید!
 • این فهرست شامل مطالبی از ایشان است که در سایت مگیران نمایه شده و توسط نویسنده تایید شده‌است.
 • مگیران تنها مقالات مجلات ایرانی عضو خود را نمایه می‌کند. بدیهی است مقالات منتشر شده نگارنده/پژوهشگر در مجلات خارجی، همایش‌ها و مجلاتی که با مگیران همکاری ندارند در این فهرست نیامده‌است.
 • اسامی نویسندگان همکار در صورت عضویت در مگیران و تایید مقالات نمایش داده می شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال