جستجوی نویسنده «a mohammadzadeh»

سامانه نویسندگان
 • علی اصغر محمدزاده
  علی اصغر محمدزاده
  دانشجوی دکتری اخلاق اسلامی، دانشگاه معارف اسلامی  
 • دکتر آرش محمدزاده
  دکتر آرش محمدزاده
   
 • علی محمدزاده
  علی محمدزاده
  استادیار گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود  
 • دکتر علی محمدزاده
  دکتر علی محمدزاده
  استادیار  
 • دکتر اعظم محمدزاده
  دکتر اعظم محمدزاده
  دانشجوی دکتری اقتصاد مالی- گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان  
اطلاعات نویسنده(گان) توسط ایشان ثبت و تکمیل شده‌است. برای مشاهده مشخصات و فهرست همه مطالب، صفحه رزومه ایشان را ببینید.
بدانید!
 • در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو می‌شود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشته‌های مختلف باشد.
 • همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته می‌توانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
 • در صورتی که می‌خواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال