جستجوی نویسنده «ahmad bitarafan-rajabi»

نمایش عناوین دیگر...
سامانه نویسندگان
  • دکتر احمد بیطرفان رجبی
    دکتر احمد بیطرفان رجبی
    دانشیار بخش پزشکی هسته ای ، مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی - دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشگاه علوم پزشکی ایران  
اطلاعات نویسنده(گان) توسط ایشان ثبت و تکمیل شده‌است. برای مشاهده مشخصات و فهرست همه مطالب، صفحه رزومه ایشان را ببینید.
بدانید!
  • در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو می‌شود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشته‌های مختلف باشد.
  • همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته می‌توانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال