به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت

فهرست مطالب ali sadeghi

نمایش عناوین بیشتر...
سامانه نویسندگان
 • دکتر مقصودعلی صادقی گندمانی
  صادقی گندمانی، مقصودعلی
  دانشیار تاریخ، دانشگاه تربیت مدرس
 • دکتر علی صادقی حبیب آباد
  صادقی حبیب آباد، علی
  پژوهشگر پسا دکتری دانشکده طراحی و تکنولوژی معماری، دانشگاه ساپینزا رم ایتالیا
 • دکتر علی صادقی همدانی
  صادقی همدانی، علی
 • دکتر علی صادقی منش
  صادقی منش، علی
  پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه حکیم سبزواری
 • علی صادقی
  صادقی، علی
 • علی صادقی
  صادقی، علی
 • مهندس علی صادقی
  صادقی، علی
 • علی صادقی
  صادقی، علی
  استادیار گروه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران، دانشگاه فرهنگیان
 • علی صادقی سیاح
  صادقی سیاح، علی
اطلاعات نویسنده(گان) توسط ایشان ثبت و تکمیل شده‌است. برای مشاهده مشخصات و فهرست همه مطالب، صفحه رزومه ایشان را ببینید.
بدانید!
 • در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو می‌شود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشته‌های مختلف باشد.
 • همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته می‌توانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
 • در صورتی که می‌خواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال