به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت

فهرست مطالب alireza ahmadi

نمایش عناوین بیشتر...
سامانه نویسندگان
 • علیرضا احمدی
  احمدی، علیرضا
 • علیرضا احمدی
  احمدی، علیرضا
  دانش آموخته ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه زنجان
 • سید علیرضا احمدی
  احمدی، سید علیرضا
 • علیرضا احمدی
  احمدی، علیرضا
 • دکتر علیرضا احمدی
  احمدی، علیرضا
  معاون
 • علیرضا احمدی
  احمدی، علیرضا
  استاد کودکان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • مهندس علیرضا احمدی
  احمدی، علیرضا
  استادیار بخش تحقیقات گیاهپزشکی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی
اطلاعات نویسنده(گان) توسط ایشان ثبت و تکمیل شده‌است. برای مشاهده مشخصات و فهرست همه مطالب، صفحه رزومه ایشان را ببینید.
بدانید!
 • در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو می‌شود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشته‌های مختلف باشد.
 • همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته می‌توانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
 • در صورتی که می‌خواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال