به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت

فهرست مطالب dr. hosseini

نمایش عناوین بیشتر...
سامانه نویسندگان
 • دکتر ناصر مجنون حسینی
  مجنون حسینی، ناصر
  استاد تمام گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه تهران
 • دکتر احمد حسینی
  حسینی، احمد
  استاد
 • دکتر سید باقر حسینی
  حسینی، سید باقر
  دانشیار
 • مهندس محمدحامد حسینی
  حسینی، محمدحامد
  استادیار ارگونومی، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 • دکتر سید محمود حسینی
  حسینی، سید محمود
  استاد مهندسی عمران، دانشگاه فردوسی مشهد
 • دکتر حسین آقاحسینی
  آقاحسینی، حسین
  استاد تمام زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان
 • دکتر سید مرتضی حسینی شاهرودی
  حسینی شاهرودی، سید مرتضی
  استاد
 • دکتر سید امیر جهادی حسینی
  جهادی حسینی، سید امیر
  دانشیار بخش زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران، دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • دکتر سید رضا حسینی دوست
  حسینی دوست، سید رضا
  استاد
 • دکتر سید بهشید حسینی
  حسینی، سید بهشید
  استاد گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر
 • دکتر حمیدرضا مداح حسینی
  مداح حسینی، حمیدرضا
  استاد تمام مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف
 • دکتر سید علی حسینی یکانی
  حسینی یکانی، سید علی
  دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • دکتر سید حمزه حسینی
  حسینی، سید حمزه
  استاد روانپزشکی، psychiatry and Behavioral Sciences Research Center, Addiction Institute
 • دکتر سید مهدی حسینی اندارگلی
  حسینی اندارگلی، سید مهدی
  دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، گروه مخابرات، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
 • دکتر سید مهدی حسینی مزینانی
  حسینی مزینانی، سید مهدی
  استاد
 • دکتر فرزانه حسینی
  حسینی، فرزانه
  استادیار میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
 • دکتر زینب السادات حسینی
  حسینی، زینب السادات
  دانشیار
 • دکتر مریم حسینی
  حسینی، مریم
  استاد تمام دانشکده ادبیات گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه الزهرا
 • سید ساجد حسینی
  حسینی، سید ساجد
  دانش آموخته ارشد زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه کردستان
 • دکتر سید حسین حسینی
  حسینی، سید حسین
  استادیار بیومکانیک ورزشی؛ گروه تربیت بدنی؛ دانشگاه گیلان
 • دکتر سید صمد حسینی
  حسینی، سید صمد
  استادیار مدیریت، گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز
 • دکتر سید رضا حسینی ذیجود
  حسینی ذیجود، سید رضا
  پژوهشگر دانشگاه، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
 • دکتر مینا حسینی
  حسینی، مینا
  استادیار حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه علم و فرهنگ
 • دکتر حاتم حسینی
  حسینی، حاتم
  دانشیار جمعیت شناسی، گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا
 • دکتر سید مهدی حسینی
  حسینی، سید مهدی
  هیات علمی دانشگاه کردستان
 • دکتر سید مهدی حسینی متین
  حسینی متین، سید مهدی
  دانش آموخته دکتری رشته روابط بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دانشگاه تهران
 • دکتر سید حسین حسینی
  حسینی، سید حسین
 • سهیلا حسینی
  حسینی، سهیلا
 • دکتر الهام مهرپرور حسینی
  مهرپرور حسینی، الهام
  دانش آموخته دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تهران، دانشگاه تهران
 • طاهره حسینی قمی
  حسینی قمی، طاهره
 • دکتر سید معصوم حسینی
  حسینی، سید معصوم
  استادیار تفسیر وعلوم قران، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
 • سید مرتضی حسینی
  حسینی، سید مرتضی
 • دکتر اسدالله حسینی چگنی
  حسینی چگنی، اسدالله
  استادیار Agriculture، دانشگاه لرستان
 • دکتر حسن حسینی نسب
  حسینی نسب، حسن
  استاد تمام گروه صنایع دانشگاه یزد، Yazd University
 • دکتر علیرضا حسینی
  حسینی، علیرضا
  رییس دانشگاه
 • دکتر مجید حسینی
  حسینی، مجید
 • سیده منیره حسینی
  حسینی، سیده منیره
 • دکتر سید مهران حسینی
  حسینی، سید مهران
  دانشیار فیزیولوژی، فیزیولوژی، پزشکی،، دانشگاه علوم پزشکی گلستان
 • سیده محدثه حسینی
  حسینی، سیده محدثه
 • دکتر سیده فاطمه حسینی میرصفی
  حسینی میرصفی، سیده فاطمه
 • سید حسن حسینی
  حسینی، سید حسن
 • دکتر میرجمال حسینی
  حسینی، میرجمال
  دانشیار
 • سید مصطفی حسینی
  حسینی، سید مصطفی
 • علیرضا حسینی
  حسینی، علیرضا
 • دکتر سیدنظام الدین حسینی
  حسینی، سیدنظام الدین
 • سیده فرشته حسینی رشتخوار
  حسینی رشتخوار، سیده فرشته
  دانشجوی دکتری تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی، دانشگاه شاهد
 • دکتر سیدمحمدحسین حسینی
  حسینی، سیدمحمدحسین
 • عیسی محمدحسینی
  محمدحسینی، عیسی
  دانشجوی دکتری روابط بین الملل، گروه روابط بین الملل، دانشکده علوم انسانی و حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
 • دکتر مریم حسینی ابریشمی
  حسینی ابریشمی، مریم
 • فائزه السادات حسینی
  حسینی، فائزه السادات
 • دکتر سید محمد حسینی
  حسینی، سید محمد
  استادیار گروه حقوق، مجتمع آموزش عالی گناباد
 • سید علی حسینی
  حسینی، سید علی
  دانشجوی دکتری حکمت متعالیه، فلسفه و حکمت اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 • دکتر سیدباقر حسینی کریمی
  حسینی کریمی، سیدباقر
  استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه مازندران
 • دکتر فرشته سادات حسینی
  حسینی، فرشته سادات
  دانش آموخته دکتری زبان وادبیات فارسی گرایش غنایی، دانشگاه اصفهان
 • سید احمد حسینی سنگ چال
  حسینی سنگ چال، سید احمد
  پژوهشگر فلسفه اسلامی، موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
 • مهندس طیبه حسینی
  حسینی، طیبه
 • دکتر سید حمید حسینی
  حسینی، سید حمید
  استادیار مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکان
 • دکتر محمدرضا حسینی
  حسینی، محمدرضا
  استاد تمام حقوق بین الملل، دانشگاه عالی دفاع ملی
 • سجاد طالش حسینی
  طالش حسینی، سجاد
 • زهره حسینی
  حسینی، زهره
 • دکتر سید جعفر حسینی
  حسینی، سید جعفر
 • مجتبی خادم الحسینی
  خادم الحسینی، مجتبی
  پژوهشگر 1- کمیته پژوهشی دانشجویی، شاخه دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران، دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • سید مسعود حسینی
  حسینی، سید مسعود
 • دکتر سید حسین حسینی
  حسینی، سید حسین
  استادیار حسابداری، حسابداری، مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • بهمن حسینی
  حسینی، بهمن
 • سید مجتبی حسینی فرد
  حسینی فرد، سید مجتبی
 • دکتر سید محمد حسینی
  حسینی، سید محمد
  دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، دانشگاه بیرجند
 • سید محمود حسینی
  حسینی، سید محمود
  دانشجوی دکتری دانشجوی دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
 • دکتر سید علی حسینی
  حسینی، سید علی
  دانشیار حسابداری، دانشگاه الزهرا
 • دکتر سید علی حسینی
  حسینی، سید علی
  استادیار جغرافیا برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور
 • دکتر سید احمد حسینی
  حسینی، سید احمد
  استادیار رودخانه، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
 • دکتر سید محمدرضا حسینی علی آباد
  حسینی علی آباد، سید محمدرضا
  مدیرعامل شرکت فناوری و مهندسی پرتو صنعت طلایی
 • دکتر سید احمد محدث حسینی
  محدث حسینی، سید احمد
  استادیار اقتصاد کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی
 • مریم حسینی عسگرآبادی
  حسینی عسگرآبادی، مریم
 • سید عطا الله حسینی
  حسینی، سید عطا الله
  استاد علوم و مهندسی جنگل، جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • دکتر سید محمد حسینی
  حسینی، سید محمد
  استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه اراک
 • سید محمد حسین حسینی
  حسینی، سید محمد حسین
  دانش آموخته دکتری روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه علامه طباطبایی
 • نگار حسینی بافقی
  حسینی بافقی، نگار
  دانشجوی دکتری روان شناسی تربیتی، دانشگاه الزهرا
 • سید سعید حسینی
  حسینی، سید سعید
  استادیار مهندسی شیمی، دانشگاه تربیت مدرس
 • سید رسول حسینی
  حسینی، سید رسول
  استادیار مدیریت آموزشی، پردیس شهید چمران، دانشگاه فرهنگیان
 • دکتر سید جواد حسینی واشان
  حسینی واشان، سید جواد
  دانشیار گروه علوم دامی- دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند
 • حجت الاسلام داوود حسینی
  حسینی، داوود
 • دکتر علیرضا حسینی
  حسینی، علیرضا
  استادیار مهندسی آب، گروه آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام
 • دکتر سید آرمان حسینی آبباریکی
  حسینی آبباریکی، سید آرمان
  دانش آموخته دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
 • دکتر سید محمد حسینی
  حسینی، سید محمد
  استادیار رشته آب و هواشناسی، گروه جغرافیا، دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی
 • سارا حسینی
  حسینی، سارا
  دانش آموخته دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه ایلام
 • ابوالحسن حسینی
  حسینی، ابوالحسن
  دانشیار مدیریت بازرگانی، دانشگاه مازندران
 • صدیقه حسینی
  حسینی، صدیقه
  دانش آموخته دکتری زبان و ادبیات عرب، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
 • سید صمد حسینی
  حسینی، سید صمد
 • دکتر سیدعلیرضا حسینی بهشتی
  حسینی بهشتی، سیدعلیرضا
  استادیار علوم سیاسی، گروه علوم سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه تربیت مدرس
 • دکتر سید آیت حسینی
  حسینی، سید آیت
  استادیار زبان ها و ادبیات خارجی، دانشگاه تهران
 • قربان حسینی
  حسینی، قربان
  دانشجوی دکتری جمعیت شناسی دانشگاه تهران و پژوهشگر موسسه تحقیقات جمعیت کشور، موسسه تحقیقات جمعیت کشور
 • دکتر راضیه سادات حسینی
  حسینی، راضیه سادات
  استادیار پرستاری سلامت جامعه، دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • حمید حسینی
  حسینی، حمید
  دانش آموخته ارشد دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، دانشگاه مازندران
 • فریبا حسینی
  حسینی، فریبا
 • فاطمه مرضیه حسینی کاشانی
  حسینی کاشانی، فاطمه مرضیه
  محقق
 • دکتر سید ماشاالله حسینی
  حسینی، سید ماشاالله
  پژوهشگر بخش تحقیقات خاک و آب، شیراز، ایران، موسسه تحقیقات خاک و آب
 • سید محسن حسینی وردنجانی
  حسینی وردنجانی، سید محسن
 • سیده رقیه حسینی
  حسینی، سیده رقیه
 • مهندس سیده فرخ حسینی شکرابی
  حسینی شکرابی، سیده فرخ
 • امین حسینی
  حسینی، امین
  دانشجوی دکتری دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • رقیه حسینی
  حسینی، رقیه
 • دکتر سید حسن حسینی مقدم
  حسینی مقدم، سید حسن
  استادیار حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران
 • سید عبدالحمید حسینی
  حسینی، سید عبدالحمید
 • دکتر بی بی حکیمه حسینی
  حسینی، بی بی حکیمه
  استادیار مشهد، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
 • دکتر سید ضیا حسینی
  حسینی، سید ضیا
  استادیار علوم، دانشگاه پیام نور
 • شهرام حسینی
  حسینی، شهرام
  دانشجوی دکتری دینامیک و کنترل، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • دکتر مریم حسینی آهق
  حسینی آهق، مریم
  استادیار
 • دکتر حمید حسینی فهرجی
  حسینی فهرجی، حمید
  دانشجوی دکتری فناوری های تولیدمثل، گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد
 • عابدین حسینی
  حسینی، عابدین
  دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه سمنان
 • سیده معصومه حسینی
  حسینی، سیده معصومه
  دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه الزهرا
 • سیده محبوبه حسینی
  حسینی، سیده محبوبه
  دانشجوی دکتری آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • سید مهدی حسینی مدرس
  حسینی مدرس، سید مهدی
  دانش آموخته دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی
 • منصوره السادات حسینی
  حسینی، منصوره السادات
 • سید ابوالحسن حسینی
  حسینی، سید ابوالحسن
  پژوهشگر هسته علمی احیاء امر، دانشگاه امام صادق
 • لیلا مرعشی حسینی
  مرعشی حسینی، لیلا
  کارشناس مدارک پزشکی، مرکزآموزشی درمانی شفا اهواز ایران
 • دکتر الهه حسینی
  حسینی، الهه
  دانش آموخته دکتری رفتارسازمانی و مدیریت منابع انسانی، دانشگاه یزد
 • لیلی حسینی
  حسینی، لیلی
 • علیرضا حسینی صدر
  حسینی صدر، علیرضا
  مربی هنر نقاشی، دانشگاه محقق اردبیلی
 • مهندس آزاده حسینی
  حسینی، آزاده
  دانشجوی دکتری مهندسی نفت (اکتشاف) دانشگاه تهران
 • مائده حسینی کومله
  حسینی کومله، مائده
  دانشجوی دکتری دانشکده هنرهای صناعی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز
 • مصطفی حسینی کومله
  حسینی کومله، مصطفی
  دانش آموخته دکتری طراحی شهری، گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران
 • سید رسول حسینی ترکی
  حسینی ترکی، سید رسول
 • رقیه حسینی
  حسینی، رقیه
  دانش آموخته ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه یزد
 • مریم حسینی چالشتری
  حسینی چالشتری، مریم
 • دکتر عسل حسینی منزه
  حسینی منزه، عسل
 • سید جعفر حسینی
  حسینی، سید جعفر
  استادیار گروه اقتصاد دانش بنیان، پژوهشکده مطالعات فناوری
 • دکتر مهدی حسینی
  حسینی، مهدی
  استادیار گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آیت ا...بروجردی، دانشگاه آیت الله بروجردی
 • دکتر سید فرهاد حسینی
  حسینی، سید فرهاد
 • فرشته حسینی
  حسینی، فرشته
 • مهندس علی حسینی
  حسینی، علی
  مربی مهندسی معماری، مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • سید اسماعیل حسینی نژاد
  حسینی نژاد، سید اسماعیل
  استادیار بیومکانیک ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه مازندران
 • دکتر فخری سادات حسینی
  حسینی، فخری سادات
 • سید محمد حسینی دره صوفی
  حسینی دره صوفی، سید محمد
  دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، جامعه المصطفی العالمیه
 • دکتر سید حسین سادات حسینی خواجویی
  سادات حسینی خواجویی، سید حسین
  استادیار موسسه اموزش عالی پیشتازان، موسسه آموزش عالی پیشتازان
 • مهدی حسینی
  حسینی، مهدی
  استاد دکترای ژئومکانیک، مهندسی معدن، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
 • دکتر نجمه حسینی سروری
  حسینی سروری، نجمه
  دانشیار زبان و ادبیات فارسی، بخش زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • دکتر عصمت حسینی
  حسینی، عصمت
  دانش آموخته دکتری جامعه شناسی، ارتباطات و علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد تهران واحد مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
 • دکتر میمنت حسینی
  حسینی، میمنت
 • دکتر حمیدرضا حسینی دانا
  حسینی دانا، حمیدرضا
  استادیار گروه مدیریت رسانه ای، دانشکده علوم انسانی و هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند
 • دکتر سید رضا حسینی زوارمحله
  حسینی زوارمحله، سید رضا
  دانشیار شیمی، دانشگاه مازندران
 • دکتر فاطمه حسینی
  حسینی، فاطمه
  استادیار آمار، دانشگاه سمنان
 • مهندس سیده ثمین حسینی
  حسینی، سیده ثمین
 • مهندس علی حسینی ساجدی
  حسینی ساجدی، علی
  مدیر تولید
 • مهندس سیده هاجر حسینی
  حسینی، سیده هاجر
  دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی، دانشگاه شیراز
 • مرضیه حسینی
  حسینی، مرضیه
 • احمد حسینی
  حسینی، احمد
 • سید ابوالفضل حسینی
  حسینی، سید ابوالفضل
 • میرهادی حسینی کندلجی
  حسینی کندلجی، میرهادی
  استادیار رشته اقتصاد گروه اقتصاد دانشکده علوم اداری واقتصاد، دانشگاه اراک
 • حکیمه سادات حسینی مهرآبادی
  حسینی مهرآبادی، حکیمه سادات
  معاون اموزشی مدرسه
 • مهندس سید علی اصغر شریعت حسینی
  شریعت حسینی، سید علی اصغر
  دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
 • دکتر سیدمهدی حسینی
  حسینی، سیدمهدی
  استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان
 • دکتر سید رضا حسینی
  حسینی، سید رضا
  استادیار عضو هئیت علمی و مدیر گروه نقاشی دانشکده هنر دانشگاه شاهد، دانشگاه شاهد
 • امیرمسعود حسینی
  حسینی، امیرمسعود
 • سیده زینب حسینی
  حسینی، سیده زینب
 • سید محمدامین حسینی
  حسینی، سید محمدامین
  دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه علامه طباطبائی
 • میر محمدجواد پورهادی حسینی
  پورهادی حسینی، میر محمدجواد
  مربی دانشکده هنر و معماری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
 • سیده فهیمه حسینی
  حسینی، سیده فهیمه
 • سید مسعود محسن الحسینی
  محسن الحسینی، سید مسعود
 • میرابراهیم حسینی
  حسینی، میرابراهیم
 • سیده سمیه حسینی
  حسینی، سیده سمیه
 • سیده بشری حسینی
  حسینی، سیده بشری
 • دکتر امیرحسین حسینی
  حسینی، امیرحسین
 • زهرا حسینی
  حسینی، زهرا
  استادیار فلسفه و حکمت اسلامی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
 • دکتر عبدالله حسینی
  حسینی، عبدالله
 • مژده کربلایی حسینی غیاثوند
  کربلایی حسینی غیاثوند، مژده
  دانشجوی دکتری مهندسی شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 • هدایت حسینی
  حسینی، هدایت
  استاد
 • سید سلام حسینی
  حسینی، سید سلام
  دانش آموخته ارشد رشته جغرافیا، گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، 18 مقاله چاپ شده در مقطع کارشناسی ارشد
 • دکتر رضا حسینی بقانام
  حسینی بقانام، رضا
  مترجم
 • علیرضا حسینی محراب
  حسینی محراب، علیرضا
 • دکتر سید حسین حسینی
  حسینی، سید حسین
  دانشجوی دکتری علوم اقتصادی، دانشگاه امام صادق
 • سیده نسرین حسینی منفرد
  حسینی منفرد، سیده نسرین
  دانشجوی دکتری ریاضی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 • سید حمید حسینی
  حسینی، سید حمید
  دانشجوی دکتری جامعه شناسی فرهنگی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران
 • حافظ حسینی
  حسینی، حافظ
 • هدیه حسینی
  حسینی، هدیه
 • دکتر سید جلال الدین حسینی غنچه
  حسینی غنچه، سید جلال الدین
 • دکتر سید حسین حسینی
  حسینی، سید حسین
 • دکتر معصومه السادات حسینی میرصفی
  حسینی میرصفی، دکتر معصومه السادات
 • دکتر سیده سمانه حسینی
  حسینی، سیده سمانه
  دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
 • سید رضا حسینی
  حسینی، سید رضا
  دانش آموخته ارشد تاریخ (گرایش مطالعات خلیج فارس)، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران
 • سیده هانیه حسینی
  حسینی، سیده هانیه
  دانش آموخته ارشد الهیات، ادیان و عرفان، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران
 • دکتر سید مسعود حسینی
  حسینی، سید مسعود
 • مهندس سید امیر حسینی لرگانی
  حسینی لرگانی، سید امیر
  دانش آموخته ارشد مهندسی مکانیک بیوسیستم، مکانیک ماشین های کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • سید ابرار حسینی
  حسینی، سید ابرار
  دبیر
 • غزاله حسینی
  حسینی، غزاله
  دانشجوی دکتری مردم شناسی، گروه انسان شناسی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، دانشگاه تهران
 • سید عباس حسینی اسلام
  حسینی اسلام، سید عباس
  دانش آموخته دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کیش
 • مبینا حسینی
  حسینی، مبینا
 • سیده هاجر حسینی
  حسینی، سیده هاجر
  دانشجوی دکتری دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد
 • محمدجواد حسینی
  حسینی، محمدجواد
 • سید علی حسینی
  حسینی، سید علی
  استادیار گروه راه و ترابری، دانشگاه صنعتی شاهرود
 • دکتر سید ابراهیم حسینی
  حسینی، سید ابراهیم
  استادیار حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوکان
 • دکتر سید عباس حسینی
  حسینی، سید عباس
  دانشیار مهندسی عمران، دانشکده صنعت و معدن، دانشگاه یاسوج
 • سید عباس حسینی
  حسینی، سید عباس
  دانش آموخته دکتری علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
 • سید محمد مهدی حسینی
  حسینی، سید محمد مهدی
 • سید مهدی حسینی
  حسینی، سید مهدی
  استادیار معارف اسلامی، دانشگاه فرهنگیان
 • آغافاطمه حسینی
  حسینی، آغافاطمه
  مربی گروه آمارزیستی ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • فاطمه حسینی
  حسینی، فاطمه
  دانش آموخته ارشد علوم سیاسی دانشکده اقتصادوعلوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا
 • دکتر سید احمد حسینی
  حسینی، سید احمد
  دانش آموخته دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه سیستان و بلوچستان
 • دکتر سید محمد حسینی
  حسینی، سید محمد
  استادیار پاتولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
 • سیده صدیقه حسینی دشتیخوانی
  حسینی دشتیخوانی، سیده صدیقه
  دانشجوی دکتری دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، دانشگاه تهران
 • دکتر میثاق حسینی کشتان
  حسینی کشتان، میثاق
  استادیار علوم ورزشی، دانشگاه بجنورد
 • سید هلال حسینی قادری
  حسینی قادری، سید هلال
 • سید علی حسینی
  حسینی، سید علی
  دانش آموخته ارشد گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی
 • دکتر میرهادی حسینی
  حسینی، میرهادی
  استادیار گروه تاریخ، دانشگاه خوارزمی
 • سید رسول حسینی
  حسینی، سید رسول
  دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای، دانشگاه شهید بهشتی
 • دکتر سید سعید حسینی
  حسینی، سید سعید
  دانش آموخته دکتری علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشگاه تهران
 • سعیده السادات حسینی
  حسینی، سعیده السادات
  استادیار روانشناسی،روانشناسی،ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
 • سید ابوالقاسم حسینی زیدی
  حسینی زیدی، سید ابوالقاسم
 • دکتر سید سعید حسینی
  حسینی، سید سعید
  دانش آموخته دکتری هنر اسلامی، دانشگاه شاهد
 • سیده سمیه حسینی
  حسینی، سیده سمیه
 • سید احسان حسینی
  حسینی، سید احسان
  دانشجوی دکتری حقوق، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
 • مهندس فرزانه سادات حسینی جنبذی
  حسینی جنبذی، فرزانه سادات
  دانش آموخته ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، گروه جغرافیا دانشکده جغرافیا و علوم محیطی، دانشگاه حکیم سبزواری
 • گیتا حسینی
  حسینی، گیتا
 • فائزه محمدی حسینی اصل
  محمدی حسینی اصل، فائزه
  دانش آموخته دکتری روانشناسی تربیتی گروه روانشناسی دانشگاه آزاد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
 • سید حسین حسینی مقدم
  حسینی مقدم، سید حسین
  رئیس هیئت مدیر شرکت وبسازان نوین
 • محمدمهدی حسینی
  حسینی، محمدمهدی
  استادیار مهندسی کامپیوتر، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
 • ناهید حسینی
  حسینی، ناهید
 • سیده طیبه حسینی
  حسینی، سیده طیبه
 • دکتر سید عبدالرضا حسینی
  حسینی، سید عبدالرضا
  دانش آموخته دکتری دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی
 • دکتر صدیقه حسینی
  حسینی، صدیقه
  دانش آموخته دکتری روانشناسی سلامت، گروه روانشناسی سلامت، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • دکتر مریم حسینی
  حسینی، مریم
  استادیار جامعه شناسی.علوم اجتماعی.دانشگاه بجنورد، دانشگاه بجنورد
 • سید محمدعلی حسینی
  حسینی، سید محمدعلی
  دانش آموخته ارشد مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی، دانشگاه شهید بهشتی
 • دکتر مجید حسینی
  حسینی، مجید
 • مهدیه حسینی
  حسینی، مهدیه
 • مهندس صدیقه السادات حسینی
  حسینی، صدیقه السادات
  دانشجوی دکتری علوم و مهندسی مرتع، گروه مهندسی طبیعت، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد، دانشگاه شهرکرد
 • دکتر حسین حاجی حسینی
  حاجی حسینی، حسین
  دانش آموخته دکتری فقه و حقوق جزا دانشگاه خوارزمی، دانشگاه خوارزمی
 • سیده مرضیه حسینی
  حسینی، سیده مرضیه
  دانشجوی دکتری مهندسی منابع آب، علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
 • مهندس سید شهاب حسینی
  حسینی، سید شهاب
  پژوهشگر مهندسی معدن، گروه مهندسی معدن، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس
 • دکتر علیرضا شاه حسینی
  شاه حسینی، علیرضا
  پژوهشگر دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی
 • دکتر سید علی حسینی مرادی
  حسینی مرادی، سید علی
  استادیار فیزیک، دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص)
 • امیر بهادر خلج امیر حسینی
  خلج امیر حسینی، امیر بهادر
 • سید رضا حسینی
  حسینی، سید رضا
  استاد متخصص پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی بابل
 • الهه السادات حسینی
  حسینی، الهه السادات
 • دکتر سیده عاطفه حسینی
  حسینی، سیده عاطفه
  استادیار حسابداری، گروه حسابداری، دانشگده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
 • سید رضا حسینی
  حسینی، سید رضا
  دانش آموخته ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه شهید بهشتی
 • مهندس سید مهرداد حسینی
  حسینی، سید مهرداد
  دانش آموخته ارشد علوم و مهندسی شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • سید علی اصغر حسینی نوذری
  حسینی نوذری، سید علی اصغر
 • اعظم حسینی
  حسینی، اعظم
 • دکتر سید احمد حسینی
  حسینی، سید احمد
 • مریم حسینی
  حسینی، مریم
  دانش آموخته دکتری معماری، دانشگاه علم و صنعت ایران
 • دکتر سیداسعد حسینی
  حسینی، سیداسعد
  پژوهشگر اقلیم شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی
 • فردین حسینی
  حسینی، فردین
  دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و مهندسی خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه، دانشگاه ارومیه
 • سید مرتضی حسینی
  حسینی، سید مرتضی
 • زهرا حسینی
  حسینی، زهرا
  دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبائی
 • دکتر فرشته السادات حسینی بجدنی
  حسینی بجدنی، فرشته السادات
 • دکتر سید مصطفی حسینی
  حسینی، سید مصطفی
  دانشجوی مقطع دکتری الهیات دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
 • محمدرضا حسینی
  حسینی، محمدرضا
  دانشیار گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آیت الله بروجردی
 • هانیه سادات حسینی
  حسینی، هانیه سادات
  دانش آموخته ارشد پژوهش علوم اجتماعی،دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد
 • عذری حسینی نوه
  حسینی نوه، عذری
 • دکتر سوده حسینی
  حسینی، سوده
 • محمدجواد محمدحسینی
  محمدحسینی، محمدجواد
  روابط عمومی
 • نغمه حسینی
  حسینی، نغمه
  استادیار زبان های باستانی، گروه زبان شناسی ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
 • دکتر محبوبه حسینی برزی
  حسینی برزی، محبوبه
  دانشیار رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی، حوضه های رسوبی و نفت، علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی
 • فاطمه سادات حسینی
  حسینی، فاطمه سادات
  دانش آموخته ارشد زبانشناسی، دانشگاه الزهرا
 • سید حسین حسینی
  حسینی، سید حسین
  استادیار دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران
 • دکتر سید علی حسینی
  حسینی، سید علی
  پژوهشگر کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 • دکتر سید هادی حسینی
  حسینی، سید هادی
  دانشجوی دکتری شهرسازی، دانشکده شهرسازی، دانشگاه تهران
 • سید محسن حسینی
  حسینی، سید محسن
 • دکتر محمد حسینی
  حسینی، محمد
  دانش آموخته دکتری فلسفه حقوق، دانشگاه باقرالعلوم
 • محسن حسینی
  حسینی، محسن
 • دکتر سیده طلا نبی پور حسینی
  نبی پور حسینی، سیده طلا
  پژوهشگر مرکز تحقیقات سلامت باروری زنان دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 • زینب حسینی
  حسینی، زینب
  دانشجوی کارشناسی ارشد ادبیات فارسی، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه شهید بهشتی
 • سیده فریبا حسینی
  حسینی، سیده فریبا
 • دکتر محمد حسینی شریف آباد
  حسینی شریف آباد، محمد
  استاد تمام علوم تشریحی، گروه علوم تشریح، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
 • دکتر ساره حسینی
  حسینی، ساره
 • اعظم حسینی
  حسینی، اعظم
 • روح الله حسینی
  حسینی، روح الله
  استادیار مطالعات اروپا، دانشگاه تهران
 • دکتر سید جواد حسینی شکوه
  حسینی شکوه، سید جواد
  دانشیار مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی، دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • مهندس سیده فاطمه حسینی
  حسینی، سیده فاطمه
  دانشجوی دکتری آگروتکنولوژی-اکولوژی گیاهان زراعی، زراعت و اصلاح نباتات، کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا
 • سیده حکیمه حسینی
  حسینی، سیده حکیمه
  دانش آموخته ارشد رشته ریاضی، دانشگاه پیام نور
 • دکتر سیده فاطمه حسینی
  حسینی، سیده فاطمه
  دانش آموخته دکتری علوم تشریح، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 • مهندس سید محمدهاشم حسینی
  حسینی، سید محمدهاشم
 • حسین حسینی
  حسینی، حسین
 • سیده مطهره حسینی
  حسینی، سیده مطهره
 • سید عباس حسینی
  حسینی، سید عباس
  استادیار فناوری صید، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 • مهندس فهیمه حسینی
  حسینی، فهیمه
  پژوهشگر پژوهشکده پسته، پژوهشکده پسته کشور
 • سیدمهدی حسینی گل افشانی
  حسینی گل افشانی، سیدمهدی
  دانش آموخته دکتری علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 • فائزه حسینی
  حسینی، فائزه
  دانشجوی دکتری پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل
 • محمدرضا زعیم حسینی اناری
  زعیم حسینی اناری، محمدرضا
  دانش آموخته ارشد ادبیات فارسی، عضو علمی آسیب شناسی
 • فاطمه سادات حسینی طباطبایی
  حسینی طباطبایی، فاطمه سادات
  دانش آموخته ارشد گروه باکتری و ویروس شناسی دانشکده پزشکی شیراز، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 • دکتر نیره السادات حسینی
  حسینی، نیره السادات
  دانش آموخته دکتری گروه علوم و مهندسی محیطزیست، دانشکده علوم پایه، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسالمی، همدان، ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
 • دکتر سید مصطفی حسینی
  حسینی، سید مصطفی
 • دکتر احمد حسینی سیانکی
  حسینی سیانکی، احمد
 • دکتر سید رضا حسینی
  حسینی، سید رضا
  دانش آموخته دکتری گروه علوم سیاسی دانشکده علوم سیاسی و اقتصادی، دانشگاه شهید بهشتی
 • مهندس سیده مرضیه حسینی
  حسینی، سیده مرضیه
  پژوهشگر کارشناسی نقاشی، گروه هنرهای تجسمی، دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
 • دکتر سیاوش حسینی سرقین
  حسینی سرقین، سیاوش
 • دکتر امیرسعید حسینی
  حسینی، امیرسعید
 • مهرشاد حسینی فانی
  حسینی فانی، مهرشاد
 • مهلا السادات حسینی
  حسینی، مهلا السادات
  دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه تهران
 • مهدیه حسینی
  حسینی، مهدیه
  دانش آموخته ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش، گروه فلسفه تعلیم و تربیت، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی
 • دکتر فرزانه حسینی
  حسینی، فرزانه
  دانش آموخته دکتری معماری، معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
 • سیده خدیجه حسینی
  حسینی، سیده خدیجه
  دانش آموخته ارشد الهیات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • دکتر الهام شاه حسینی
  شاه حسینی، الهام
 • دکتر حسین حسینی
  حسینی، حسین
  کارشناس متخصص مالی
 • دکتر سید عباس حسینی
  حسینی، سید عباس
  دانشیار دانشکده عمران هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 • سید کیوان حسینی
  حسینی، سید کیوان
 • زهرا سادات حسینی احمدآبادی
  حسینی احمدآبادی، زهرا سادات
  دانشجوی دکتری آموزش زبان انگلیسی دانشکده زبان و ادبیات خارجه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
 • سید محمد حسینی
  حسینی، سید محمد
 • دکتر محسن حسینی کومله
  حسینی کومله، محسن
  استادیار گرافیک، هنر، هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر
 • دکتر سید علی حسینی
  حسینی، سید علی
 • زهرا سادات حسینی
  حسینی، زهرا سادات
 • سعید سیدحسینی
  سیدحسینی، سعید
 • شهلا حسینی
  حسینی، شهلا
 • سیده محبوبه حسینی زارع
  حسینی زارع، سیده محبوبه
  پژوهشگر مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
 • بهاره حسینی دینانی
  حسینی دینانی، بهاره
 • مهندس سید عرفان حسینی
  حسینی، سید عرفان
  دانشجوی دکتری گروه مدیریت و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران
 • مرضیه حسینی
  حسینی، مرضیه
  دانش آموخته دکتری تاریخ ایران اسلامی، دانشگاه پیام نور
 • مهندس سید مجتبی حسینی
  حسینی، سید مجتبی
  دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران،دانشکده مهندسی، دانشگاه زنجان
 • سید علی حسینی
  حسینی، سید علی
  دانش آموخته ارشد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی سمنان، دانشگاه سمنان
 • سیدعلی حسینی
  حسینی، سیدعلی
 • دکتر سید محمد حمید حسینی یزدی
  حسینی یزدی، سید محمد حمید
 • دکتر سارا سادات حسینی
  حسینی، سارا سادات
 • ریحانه سادات سید حسینی
  سید حسینی، ریحانه سادات
  دانشجوی کارشناسی زبان ایتالیایی، دانشگاه تهران
 • سیده فاطمه حسینی
  حسینی، سیده فاطمه
 • دکتر ابراهیم حسینی
  حسینی، ابراهیم
  دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی، روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه
 • حجت الاسلام سید محمود مرویان حسینی
  مرویان حسینی، سید محمود
  استادیار علوم قرآنی و حدیث، دانشگاه علوم اسلامی رضوی
 • غلام عباس حسینی
  حسینی، غلام عباس
  دانشجوی دکتری روابط بین الملل، گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران
 • دکتر لادن حسینی ابریشمی
  حسینی ابریشمی، لادن
  استادیار
 • دکتر علی اصغر حسینی
  حسینی، علی اصغر
 • امید حسینی
  حسینی، امید
  دانش آموخته ارشد دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، دانشگاه سیستان و بلوچستان
 • احسان محمدحسینی
  محمدحسینی، احسان
 • سیدغفار حسینی
  حسینی، سیدغفار
 • زهرا حسینی
  حسینی، زهرا
 • سید علی حسینی
  حسینی، سید علی
 • مریم حسینی
  حسینی، مریم
 • سید حسین حسینی
  حسینی، سید حسین
  دانشجوی دکتری فیریولوژی گیاهان زراعی، دانشگاه گنبد کاووس
 • دکتر راحله سادات حسینی بستی
  حسینی بستی، راحله سادات
  متخصص بیماریهای داخلی
اطلاعات نویسنده(گان) توسط ایشان ثبت و تکمیل شده‌است. برای مشاهده مشخصات و فهرست همه مطالب، صفحه رزومه ایشان را ببینید.
بدانید!
 • در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو می‌شود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشته‌های مختلف باشد.
 • همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته می‌توانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
 • در صورتی که می‌خواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال