جستجوی نویسنده «hossein azizi»

نمایش عناوین دیگر...
سامانه نویسندگان
 • دکتر محمدحسین عزیزی تبریززاد
  دکتر محمدحسین عزیزی تبریززاد
  استاد  
 • دکتر حسین عزیزی
  دکتر حسین عزیزی
  مدرس  
 • دکتر محمدحسین عزیزی
  دکتر محمدحسین عزیزی
  دانشیار رشته گوش و حلق وبینی، فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران  
اطلاعات نویسنده(گان) توسط ایشان ثبت و تکمیل شده‌است. برای مشاهده مشخصات و فهرست همه مطالب، صفحه رزومه ایشان را ببینید.
بدانید!
 • در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو می‌شود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشته‌های مختلف باشد.
 • همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته می‌توانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
 • در صورتی که می‌خواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال