جستجوی نویسنده «m. amini»

نمایش عناوین دیگر...
سامانه نویسندگان
 • دکتر محمد امینی
  دکتر محمد امینی
  استادیار پژوهشی  
 • دکتر مریم امینی
  دکتر مریم امینی
  دانش آموخته دکتری رشته علوم و معارف نهج البلاغه، دانشگاه زنجان  
 • محمدرضا امینی
  محمدرضا امینی
   
 • مریم امینی
  مریم امینی
  دانش آموخته ارشد رشته کتابداری شاغل در کتابخانه دانشکده ادبیات، دانشگاه تهران  
 • مریم امینی
  مریم امینی
   
 • مالک امینی
  مالک امینی
   
 • دکتر محمدمهدی امینی
  دکتر محمدمهدی امینی
  استادیار رفتار حرکتی/ دانشکده تربیت بدنی آزاد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد  
اطلاعات نویسنده(گان) توسط ایشان ثبت و تکمیل شده‌است. برای مشاهده مشخصات و فهرست همه مطالب، صفحه رزومه ایشان را ببینید.
بدانید!
 • در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو می‌شود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشته‌های مختلف باشد.
 • همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته می‌توانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
 • در صورتی که می‌خواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال