به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت

فهرست مطالب «m. izadi»

سامانه نویسندگان
 • دکتر محسن ایزدی
  دکتر محسن ایزدی
  دانشیار گروه معارف اسلامی، دانشگاه قم  
 • دکتر محمدسعید ایزدی
  دکتر محمدسعید ایزدی
  استادیار گروه طراحی شهری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه بوعلی سینا همدان، دانشگاه بوعلی سینا  
 • مهدی ایزدی
  مهدی ایزدی
  دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی  
 • مهندس محبوبه ایزدی
  مهندس محبوبه ایزدی
  دانش آموخته ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه بو علی سینا همدان  
 • محمد ایزدی
  محمد ایزدی
  دانشیار ریاضی، دانشگاه شهید باهنر کرمان  
 • محمود ایزدی
  محمود ایزدی
  استادیار علوم باغبانی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس  
 • مهشید ایزدی
  مهشید ایزدی
  استادیار روانشناسی تربیتی گروه مشاوره و تربیت دانشکده روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی  
اطلاعات نویسنده(گان) توسط ایشان ثبت و تکمیل شده‌است. برای مشاهده مشخصات و فهرست همه مطالب، صفحه رزومه ایشان را ببینید.
بدانید!
 • در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو می‌شود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشته‌های مختلف باشد.
 • همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته می‌توانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
 • در صورتی که می‌خواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال