جستجوی نویسنده «masoud sadeghi»

نمایش عناوین دیگر...
سامانه نویسندگان
 • مسعود صادقی
  مسعود صادقی
  استادیار پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران، دانشگاه تهران  
 • دکتر مسعود صادقی
  دکتر مسعود صادقی
  استادیار دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
 • دکتر مسعود صادقی دینانی
  دکتر مسعود صادقی دینانی
   
اطلاعات نویسنده(گان) توسط ایشان ثبت و تکمیل شده‌است. برای مشاهده مشخصات و فهرست همه مطالب، صفحه رزومه ایشان را ببینید.
بدانید!
 • در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو می‌شود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشته‌های مختلف باشد.
 • همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته می‌توانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
 • در صورتی که می‌خواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال