به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
دکتر داود بیکی

دکتر داود بیکی

استاد مرکز تحقیقات پزشکی هسته ای، دانشگاه علوم پزشکی تهران
گرایش‌های تخصصی:
داروسازی هسته ای Nuclear Pharmacy Radiopharmacy
مقالات مصوب 13 سایر مقالات 0
نویسنده اول 2 نویسنده مسئول 8
تک نویسنده 1
نمودار مقالات نمایه شده

درباره دکتر داود بیکی (Davood Beiki)

- عضو هیات ممیزه سازمان انرژی اتمی ایران با حکم وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری از 1393 تا 1395- عضو قطب علمی رادیوداروها (سازمان انرژی اتمی ایران) با حکم وزارت علوم از 1391 تاکنون- عضو هیئت ممتحنه و ارزشیابی رشته تخصصی داروسازی هسته ای با حکم وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از سال 1381 تاکنون- دبیر هیئت ممتحنه و ارزشیابی رشته تخصصی داروسازی هسته ای با حکم وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از سال 1395 تاکنون - عضو هیئت ممتحنه دانشنامه رشته تخصصی پزشکی هسته ای با حکم وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از سال 1385 تاکنون- جانشین دبیر هیات بورد تخصصی پزشکی هسته ای با حکم وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از سال 1389 تاکنون - عضو هیئت ممتحنه گواهینامه رشته تخصصی پزشکی هسته ای از سال 1385 تاکنون- عضو هیئت ممتحنه ارتقا رشته پزشکی هسته ای از سال 1385- عضو هیئت ممتحنه و ارزشیابی منطقه ای رشته شیمی دارویی از سال 1397- عضو شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران از سال 1384 تاکنون- عضو هیات موسس و عضو شورایعالی مرکز تحقیقات پزشکی هسته ای دانشگاه علوم پزشکی تهران- عضو هیات موسس و شورایعالی قطب آموزشی پزشکی هسته ای- معاون پژوهشی گروه پزشکی هسته ای دانشکده پزشکی دانشگاه ع پ تهران از سال 1382 تاکنون- عضو شورای پژوهشی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران از سال 1382 تاکنون- معاون پژوهشی مرکز تحقیقات پزشکی هسته ای دانشگاه علوم پزشکی تهران از سال 1384 تاکنون- کارشناس و نماینده اداره کل دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت در امور رادیودارو ها- 1382- عضو گروه آموزشی داروسازی هسته ای دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران با حفظ وظایف آموزشی، پژوهشی و درمانی در دانشکده پزشکی از 1387- عضو هیات مدیره انجمن علمی پزشکی هسته ای ایران از 1387 تا 1390- عضو شبکه تحقیقات سرطان از 1385 تاکنون- کارشناس و مشاور شورای بررسی و تدوین رادیودارو های ایران- 1388- کارشناس و مشاور آزمایشگاه های کنترل غذا و دارو- 1389- عضو کمیته ارزشیابی دانشکده های داروسازی در شورای آموزش داروسازی و تخصصی - 1387- عضو کمیته ارزشیابی بخش های آموزش تخصصی پزشکی هسته ای دانشگاه های علوم پزشکی کشور از 1386- عضو کمیته تدوین برنامه آموزشی رشته تکنولوژی پزشکی هسته ای- 1386- عضو کمیته تدوین برنامه آموزشی (کوریکولوم) رشته تخصصی پزشکی هسته ای- 1385- عضو کمیته تدوین برنامه آموزشی رشته تخصصی داروسازی هسته ای- 1385- عضو "کمیته دارو" بیمارستان دکتر شریعتی از سال 1387- عضو "کمیته جذب گروه آموزشی پزشکی هسته ای دانشگاه ع پ تهران" از سال 1388- عضو "کمیته اجرایی طرح ملی رادیودارو ها" از سال 1389- عضو "کمیته تدوین فارماکوپه ایران" از سال 1396- معاون سردبیر و مدیر اجرایی مجله Iranian Journal of Nuclear Medicine از سال 1380- عضو کمیته علمی و اجرایی کنگره های سالیانه پزشکی هسته ای ایران از سال 1382 تاکنون (13 کنگره)- عضو کمیته اجرایی دوره آموزشی آسیایی کاردیولوژی هسته ای آژانس بین المللی انرژی اتمی- 1389- عضو کمیته علمی و اجرایی و مسئول کمیته علمی Radiochemistry & Radiopharmacy دهمین کنگره آسیا و اقیانوسیه پزشکی هسته ای و بیولوژی- 2010- عضو انجمن پزشکی هسته ای ایران از سال 1380- عضو انجمن پزشکی هسته ای اروپا از سال 2005 - عضو هیات تحریریه در 6 ژورنال و داور بیش از 12 ژورنال معتبر علمی - تخصصی ملی و بین المللی

شغل: استاد
مدارک تحصیلی
1380
دکتری دوره Post-doc رادیوفارماسی/ رادیوشیمی University of Alberta, Canada
1379
دکتری داروسازی هسته ای دانشگاه علوم پزشکی تهران
1374
دکتری داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
وابستگی جاری (Current Affiliation)
1380 - تاکنون
استاد مرکز تحقیقات پزشکی هسته ای، دانشگاه علوم پزشکی تهران
مقالات
مشاهده فهرست کامل
این فهرست تنها شامل 13 عنوان مقاله نمایه شده نویسنده در مگیران است و مقالات ایشان در نشریات خارجی و کنفرانس‌ها را در بر نمی‌گیرد.
 • Iranian Journal of Nuclear Medicine got an impact factor by the Clarivate Analytics (Web of Science) entering the fourth decade of publication
  Davood Beiki *
  Iranian Journal of Nuclear Medicine, Winter-Spring 2024
 • Preparation and preclinical evaluation of a Gd(ΙΙΙ)-RGD peptide for MR molecular imaging in non-small cell lung carcinoma (NSCLC)
  Nazanin Pirooznia, Khosrou Abdi *, Davood Beiki, Farshad Emami, Habibeh Vosoughi
  Iranian Journal of Nuclear Medicine, Summer-Autumn 2023
 • Development and evaluation of [64Cu]Cu-DOTATATE for clinical applications
  Samaneh Zolghadri, Fateme Badipa, Naeimeh Amraee, Behrouz Alirezapour, Davood Beiki, Hassan Yousefnia *
  Iranian Journal of Nuclear Medicine, Summer-Autumn 2023
 • Impact of TSH stimulation on 2-[18F]FDG PET/CT results in patients with papillary thyroid carcinoma presented with elevated serum thyroglobulin level and negative diagnostic iodine-131 whole-body scan
  Alireza Emami-Ardekani, Fariba Ghorbani-Nik, Najme Karamzade-Ziarati, Reyhaneh Manafi-Farid *, Armaghan Fard-Esfahani, Babak Fallahi, Davood Beiki, Yalda Salehi, Mohammad Eftekhari
  Iranian Journal of Nuclear Medicine, Summer-Autumn 2022
 • Factors predicting the early biochemical response to [177Lu]Lu-PSMA therapy in patients with metastatic castration resistant prostate cancer
  Ahmed Al-Timimi, Reyhaneh Manafi-Farid *, Babak Fallahi, Davood Beiki, Emran Askari, Alireza Rezaei, Zohreh Adinehpour, Mohammad Eftekhari
  Iranian Journal of Nuclear Medicine, Summer-Autumn 2022
 • Disseminated thoracoabdominal splenosis mimicking metastatic disease: A case of colorectal cancer
  Fatemeh Haghighi, Reyhaneh Manafi Farid *, Alireza Emami Ardekani, Davood Beiki
  Iranian Journal of Nuclear Medicine, Winter-Spring 2022
 • A Prospective Study on [68Ga]-PSMA PET/CT Imaging in Newly Diagnosed Intermediate- and High-Risk Prostate Cancer
  Sara Harsini, Babak Fallahi, Najme Karamzade Ziarati, Ali Razi, Erfan Amini, Alireza Emami Ardekani, Armaghan Fard Esfehani, Mehdi Kardoust Parizi, Saeed Farzanehfar, Davood Beiki *
  Asia Oceania Journal of Nuclear Medicine & Biology, Summer and Autumn 2021
 • Preclinical study of a new 177Lu-labeled somatostatin receptor antagonist in HT-29 human colorectal cancer cells
  Hossein Behnammanesh, Mostafa Erfani, Maliheh Hajiramezanali, Safura Jokar, Parham Geramifar, Omid Sabzevari, Mohsen Amini, Mohammad Mazidi, Davood Beiki *
  Asia Oceania Journal of Nuclear Medicine & Biology, Summer and Autumn 2020
 • 68Ga-DOTATATE PET/CT Compared with 131I-MIBG SPECT/CT in the Evaluation of Neural Crest Tumors
  Pezhman Shahrokhi, Alireza Emami Ardekani, Sara Harsini, Mohammad Eftekhari, Armaghan Fard Esfehani, Babak Fallahi, Najme Karamzade Ziarati, Mehdi Akhlaghi, Saeed Farzanefar, Davood Beiki *, Amir Pejman Hashemi Taheri
  Asia Oceania Journal of Nuclear Medicine & Biology, Spring 2020
 • Diagnostic efficiency of 68Ga-DOTATATE PET/CT as compared to 99mTc-Octreotide SPECT/CT and conventional morphologic modalities in neuroendocrine tumors
  Babak Fallahi, Reyhaneh Manafi, Farid, Mohammad Eftekhari, Armaghan Fard, Esfehani, Alireza Emami, Ardekani, Parham Geramifar, Mehdi Akhlaghi, Amir Pejman Hashemi Taheri, Davood Beiki *
  Asia Oceania Journal of Nuclear Medicine & Biology, Spring 2019
همکاری با نشریات
Iranian Journal of Nuclear Medicine
مدیر اجرایی
Pharmaceutical and Biomedical Research
عضو تحریریه
DARU, Journal of Pharmaceutical Sciences
عضو تحریریه
Asia Oceania Journal of Nuclear Medicine & Biology
عضو تحریریه
کتاب‌ها
 • داروسازی هسته ای، دانشگاه علوم پزشکی تهران (1386)
افتخارات و دستاوردها
برگزیده نهمین جشنواره کشوری علوم پزشکی رازی
1382
برگزیده پنجمین جشنواره علوم پزشکی ابن سینا
1382
توجه: اطلاعات این صفحه توسط نویسنده در مگیران ثبت شده و مسئولیت درستی آن بر عهده ایشان است. عناوین مطالب مجلات و روزنامه‌ها از اطلاعات نمایه شده در مگیران تامین شده و نمایش آن‌ها به عنوان نوشته‌های نویسنده پس از بررسی و تایید صورت گرفته‌است. با این وجود ممکن است مطالبی به دلیل تشابه اسمی در این فهرست قرار گرفته باشند که بنا به درخواست نویسنده اصلی ویرایش خواهند شد.
برای ارجاع به این صفحه از این نشانی استفاده کنید: https://magiran.com/R320720 
اشکال دیگر نام: داود بیکی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال