دکتر مسلم آقایی طوق

دکتر مسلم آقایی طوق

استادیار
رشته‌های تخصصی:
حقوق عمومی public rights
مقالات مصوب 16 سایر مقالات 0
نویسنده اول 15 نویسنده مسئول 16
نمودار مقالات نمایه شده

درباره دکتر مسلم آقایی طوق (Moslem Aghaeitogh)


شغل: استادیار
مقالات
مشاهده فهرست کامل
این فهرست تنها شامل 16 عنوان مقاله نمایه شده نویسنده در مگیران است و مقالات ایشان در نشریات خارجی و کنفرانس‌ها را در بر نمی‌گیرد.
 • ساز و کار و چالش های پیاده سازی بستر بلاک چین در توسعه دولت الکترونیکی و آثار آن بر نظام مالیاتی
  مسلم آقایی طوق*، مهدی ناصر
  نشریه حقوق اداری، تابستان 1398 متن
 • تدوین شکلی؛ حلقه مفقوده نظام تدوین قوانین و مقررات در ایران
  مسلم آقایی طوق*
  مجله حقوقی دادگستری، تابستان 1398 متن
 • تحلیلی تاریخی بر دوگانگی فرایند رسیدگی به دعاوی مسئولیت دولت در ایران
  مسلم آقایی طوق*
  فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، بهار 1398 متن
 • نظارت قضایی بر عدم وضع مقررات در ایران در پرتو حقوق اداری تطبیقی
  مسلم آقایی طوق*
  نشریه مطالعات حقوق عمومی، پاییز 1398 متن
 • انواع دعاوی اداری در ایران و فرانسه
  مسلم آقایی طوق*
  نشریه دیدگاه های حقوق قضایی، پاییز 1397 متن
 • درآمدی تطبیقی بر ضرورت توسعه ی دعاوی کامل در حقوق اداری ایران
  مسلم آقایی طوق
  نشریه دانش حقوق عمومی، تابستان 1397 متن
 • نگاه تطبیقی به صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به ابطال مقررات
  مسلم آقایی طوق *
  نشریه دیدگاه های حقوق قضایی، پاییز و زمستان 1396 متن
 • نگرشی تطبیقی بر عدم تمرکز محلی در ایران
  مسلم آقایی طوق*
  نشریه دانش حقوق عمومی، پاییز و زمستان 1396 متن
 • قاعده عدم امکان توقیف اموال عمومی و دولتی در ایران؛ رویکردی انتقادی- تطبیقی
  مسلم آقایی طوق ، حسن لطفی
  فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، پاییز 1396 متن
 • تمیز میان تفویض اختیار قانونگذاری و اعطای صلاحیت تخییری در آرای دیوان عالی آمریکا
  مسلم آقایی طوق*، حسن لطفی
  نشریه حقوق اداری، زمستان 1393 متن
ارتباط
ارسال پیام
همکاری با نشریات
نشریه حقوق اداری
عضو تحریریه
توجه: اطلاعات این صفحه توسط نویسنده در مگیران ثبت شده و مسئولیت درستی آن بر عهده ایشان است. عناوین مطالب مجلات و روزنامه‌ها از اطلاعات نمایه شده در مگیران تامین شده و نمایش آن‌ها به عنوان نوشته‌های نویسنده پس از بررسی و تایید صورت گرفته‌است. با این وجود ممکن است مطالبی به دلیل تشابه اسمی در این فهرست قرار گرفته باشند که بنا به درخواست نویسنده اصلی ویرایش خواهند شد.
برای ارجاع به این صفحه از این نشانی استفاده کنید: http://magiran.com/R422735 
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال