دکتر محمد عموزاده

دکتر محمد عموزاده

استاد گروه زبانشناسی، دانشگاه اصفهان، دانشگاه اصفهان
مقالات مصوب 22 سایر مقالات 0
نویسنده اول 8 نویسنده مسئول 11
نمودار مقالات نمایه شده

درباره دکتر محمد عموزاده (Mohammad Amouzadeh)


شغل: استاد
تحصیلات
1377
دکتری زبانشناسی University of Adeliade
وابستگی جاری (Current Affiliation)
1379 - 1399
استاد گروه زبانشناسی، دانشگاه اصفهان، دانشگاه اصفهان
مقالات
مشاهده فهرست کامل
این فهرست تنها شامل 22 عنوان مقاله نمایه شده نویسنده در مگیران است و مقالات ایشان در نشریات خارجی و کنفرانس‌ها را در بر نمی‌گیرد.
 • بررسی انگیزه باهم آیی واژگانی بر پایه معناشناسی قالبی: نمونه موردی «دست»
  سید حمزه موسوی*، محمد عموزاده
  مجله زبانشناسی و گویش های خراسان، بهار و تابستان 1398 متن
 • واکاوی شناختی - کاربردشناختی جمله های شرطی در زبان فارسی
  سلیمان قادری نجف آبادی، محمد عموزاده*، والی رضایی
  مجله جستار های زبانی، بهمن و اسفند 1398 متن
 • تحلیلی ساخت محور از ترکیبات نام اندام «دل» در زبان فارسی
  آوا ایمانی، محمد عموزاده، عادل رفیعی *
  نشریه پژوهش های زبانی، پاییز و زمستان 1397 متن
 • معنی شناسی قالبی و تحلیل گفتمان: سوءتعبیر و عدم درک در چند گفتگوی روزمره فارسی زبانان
  محمد عموزاده، معصومه دیانتی *
  دو فصلنامه پژوهش های زبان شناسی تطبیقی، بهار و تابستان 1397 متن
 • A comparative study of metaphorical expression understanding between children with cochlear implants and normal children
  Hajar Bahrami, Salar Faramarzi *, Mohammad Amouzadeh
  Auditory and Vestibular Research, 2018 متن
 • سبک شدن فعل سنگین: مطالعه ی موردی فعل «دادن» در چارچوب معنی شناسی شناختی
  رضا سلطانی، محمد عموزاده *
  مجله زبانشناسی و گویش های خراسان، بهار و تابستان 1397 متن
 • عضوگیری در دستور کلام: راهکاری برای مصالحۀ دستور جمله و دستور معترضه
  سلیمان قادری نجف آبادی، محمد عموزاده
  نشریه زبان و زبان شناسی، پاییز و زمستان 1396 متن
 • پویایی نیرو و چندمعنایی در ساخت های فعل سبک متشکل از فعل «گرفتن»
  رضا سلطانی، محمد عموزاده، حدائق رضایی
  نشریه پژوهش های زبانی، پاییز و زمستان 1396 متن
 • بررسی جابجایی بند موصولی در زبان فارسی امروز براساس دستور کلام
  حسن آزموده*، محمد عموزاده، والی رضایی
  نشریه زبان پژوهی، پاییز 1396 متن
 • بررسی انتقادی شناختی استعاری سازی «دیگری» در سفرنامه های مسیر طالبی و حیرت نامه
  احسان گل احمر *، منوچهر توانگر، محمد عموزاده
  مجله متن شناسی ادب فارسی، پاییز 1396 متن
همکاری با نشریات
مجله زبانشناسی و گویش های خراسان
عضو تحریریه
توجه: اطلاعات این صفحه توسط نویسنده در مگیران ثبت شده و مسئولیت درستی آن بر عهده ایشان است. عناوین مطالب مجلات و روزنامه‌ها از اطلاعات نمایه شده در مگیران تامین شده و نمایش آن‌ها به عنوان نوشته‌های نویسنده پس از بررسی و تایید صورت گرفته‌است. با این وجود ممکن است مطالبی به دلیل تشابه اسمی در این فهرست قرار گرفته باشند که بنا به درخواست نویسنده اصلی ویرایش خواهند شد.
برای ارجاع به این صفحه از این نشانی استفاده کنید: http://magiran.com/R433682 
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال