جلال مردانه

جلال مردانه

مقالات مصوب 14 سایر مقالات 0
نویسنده اول 1 نویسنده مسئول 14
نمودار مقالات نمایه شده

درباره جلال مردانه (Jalal Mardaneh)


مقالات
مشاهده فهرست کامل
این فهرست تنها شامل 14 عنوان مقاله نمایه شده نویسنده در مگیران است و مقالات ایشان در نشریات خارجی و کنفرانس‌ها را در بر نمی‌گیرد.
 • Diabetic Foot Infections: Antibiotic Susceptibility Patterns and Determination of Antibiotic Cross-Resistance in Clinical Isolates of Enterococcus Species During 2012 - 2014 in Shiraz, Iran
  Mojtaba Anvarinejad, Gholamreza Pouladfar, Aziz Japoni, Shahram Bolandparvaz, Zeinab Satiary, Jalal Mardaneh*
  Archives of Pediatric Infectious Diseases, 2017 Apr متن
 • شناسایی ایزوله های کلبسیلا پنومونیه دارای ژن blaCTX و تعیین مقاومت متقاطع آنها در بیماران بستری در بیمارستان
  غلامرضا پورعلی شش بلوکی، جلال مردانه*
  مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بهار 1395 متن
 • Campylobacter jejuni Bacteremia in a Patient With Acute Lymphocytic Leukemia
  Mojtaba Anvarinejad, Maneli Amin Shahidi, Gholam Reza Pouladfar, Mohammad Ali Dehyadegari, Jalal Mardaneh*
  Iranian Red Crescent Medical Journal, 2016 متن
 • تعیین مقاومت آنتیبیوتیکی متقاطع کلبسیلا پنومونیه و شناسایی سویه های با حساسیت وابسته به دوز نسبت به سفپیم
  غلامرضا پورعلی شش بلوکی، جلال مردانه *، زهرا حسین زاده
  مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، بهار 1395 متن
 • Detection of Salmonella spp. with the BACTEC 9240 Automated Blood Culture System in 2008 - 2014 in Southern Iran (Shiraz): Biogrouping, MIC, and Antimicrobial Susceptibility Profiles of Isolates
  Mojtaba Anvarinejad, Gholam Reza Pouladfar, Bahman Pourabbas, Maneli Amin Shahidi, Noroddin Rafaatpour, Mohammad Ali Dehyadegari, Pejman Abbasi, Jalal Mardaneh*
  Jundishapur Journal of Microbiology, Apr 2016 متن
 • کمپلکس اسینتوباکتر بومانی-کالکواستیکوس: بررسی مقاومت دارویی گسترده، توانایی تولید کارباپنمازها و غلظت بازدارنده کمینه ایمی پنم در ایزوله ها
  علی مزارعی، جلال مردانه*
  فصلنامه افق دانش، پاییز 1394 متن
 • شناسایی باکتری های غیرتخمیرکننده مقاوم به چنددارو تولیدکننده آنزیم های بتالاکتاماز وسیع الطیف (ESBLs) جداشده از خون بیماران، با استفاده از روش های فنوتایپی در شیراز
  مانلی امین شهیدی، مجتبی انوری نژاد، امین عباسیان، پژمان عباسی، نورالدین رفعت پور، محمد علی دهیادگاری، بهمن پورعباس، غلامرضا پولادفر، جلال مردانه *
  مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، پاییز 1394 متن
 • ظهور پسودوموناس آئروژینوزا مقاوم به چنددارو: شناسایی ایزوله های دارای ژن blaCTX ایجادکننده عفونت ها در بیمارستان و تعیین حساسیت آنها به آنتی بیوتیک ها
  زهرا ربانی، جلال مردانه *
  نشریه ارمغان دانش، آبان 1394 متن
 • جداسازی پسودوموناس و اسینتوباکتر از کشت خون بیماران بستری در بیمارستان امام خمینی کرمانشاه
  سیده سمیه جاسمی، فرزاد علیپور، ساناز ده باشی، جلال مردانه*
  مجله طب جنوب، خرداد و تیر 1394 متن
 • الگوی حساسیت میکروبی و اپیدمیولوژی مولکولی پسودوموناس آئروژینوزا جدا شده از بیماران سوختگی
  مجتبی انوری نژاد، عزیز ژاپونی، نورالدین رفعت پور، ابراهیم علیپور، پژمان عباسی، مانلی امین شهیدی، جلال مردانه*
  نشریه ارمغان دانش، آبان 1393 متن
ارتباط
ارسال پیام
توجه: اطلاعات این صفحه توسط نویسنده در مگیران ثبت شده و مسئولیت درستی آن بر عهده ایشان است. عناوین مطالب مجلات و روزنامه‌ها از اطلاعات نمایه شده در مگیران تامین شده و نمایش آن‌ها به عنوان نوشته‌های نویسنده پس از بررسی و تایید صورت گرفته‌است. با این وجود ممکن است مطالبی به دلیل تشابه اسمی در این فهرست قرار گرفته باشند که بنا به درخواست نویسنده اصلی ویرایش خواهند شد.
برای ارجاع به این صفحه از این نشانی استفاده کنید: http://magiran.com/R440225 
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال