احمد بادکوبه هزاوه

احمد بادکوبه هزاوه

مقالات مصوب 26 سایر مقالات 1
نویسنده اول 16 نویسنده مسئول 6
نمودار مقالات نمایه شده

درباره احمد بادکوبه هزاوه (Ahmad Badkoubeh Hazaveh)


مقالات
مشاهده فهرست کامل
این فهرست تنها شامل 27 عنوان مقاله نمایه شده نویسنده در مگیران است و مقالات ایشان در نشریات خارجی و کنفرانس‌ها را در بر نمی‌گیرد.
 • شیعه در منابع تاریخی دوره ایوبیان در مصر و شام
  احمد بادکوبه هزاوه، معصومه آبانگاه ازگمی
  فصلنامه شیعه شناسی، تابستان 1398 متن
 • تاریخ نگاری عبداللطیف بغدادی: نمونه پژوهی کتاب الافادهوالاعتبار
  احمد بادکوبه هزاوه، معصومه آبانگاه ازگمی*
  فصلنامه پژوهش های تاریخی، تابستان 1396 متن
 • علم و علم آموزی در آموزه های اسماعیلی در دوره خلافت فاطمیان
  احمد بادکوبه هزاوه *، محمد عبدالملکی
  پژوهش نامه تاریخ اسلام، تابستان 1396 متن
 • تاملی بر تاریخ نگاری ابوشامه در «الروضتین» و ذیل آن با تاکید بر نگرش اعتقادی و سیاسی مورخ
  احمد بادکوبه هزاوه، معصومه آبانگاه ازگمی
  نشریه تاریخ اسلام در آینه پژوهش، پاییز و زمستان 1394 متن
 • نفوذ اسماعیلیه در کرمان دوره سلجوقی
  فاطمه موسایی *، احمد بادکوبه هزاوه
  پژوهشنامه مذاهب اسلامی، بهار و تابستان 1395 متن
 • شکل گیری نظام آموزشی انگلیسی در هند
  محسن معصومی*، احمد بادکوبه هزاوه، قسور عباس علوی
  فصلنامه مطالعات شبه قاره، تابستان 1395 متن
 • تاثیر وضعیت نظامی، سیاسی و مذهبی عصر ایوبیان بر تاریخ نگاری مصر و شام
  احمد بادکوبه هزاوه، معصومه آبانگاه ازگمی*
  فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام، بهار 1395 متن
 • درآمدی بر موانع جغرافیایی گسترش مذهب اسماعیلی در مغرب عهد فاطمی (297-362ق)
  زینب فضلی، احمد بادکوبه هزاوه، علی بیات
  نشریه تاریخ و فرهنگ، پاییز و زمستان 1394 متن
 • عوامل موثر در رونق و رسمیت یافتن تشیع در ری از امارت ابوالحسن مادرانی تا پایان حکومت آل بویه
  احمد بادکوبه هزاوه، زهرا میرزایی
  فصلنامه شیعه شناسی، بهار 1394 متن
 • عملکرد دوگانه ایوبیان در مواجهه با شیعیان امامیه و اسماعیلیه و بازتاب آن در تاریخ نگاری مصر و شام
  احمد بادکوبه هزاوه، معصومه آبانگاه ازگمی
  نشریه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی (فروغ وحدت)، پاییز 1394 متن
توجه: اطلاعات این صفحه توسط نویسنده در مگیران ثبت شده و مسئولیت درستی آن بر عهده ایشان است. عناوین مطالب مجلات و روزنامه‌ها از اطلاعات نمایه شده در مگیران تامین شده و نمایش آن‌ها به عنوان نوشته‌های نویسنده پس از بررسی و تایید صورت گرفته‌است. با این وجود ممکن است مطالبی به دلیل تشابه اسمی در این فهرست قرار گرفته باشند که بنا به درخواست نویسنده اصلی ویرایش خواهند شد.
برای ارجاع به این صفحه از این نشانی استفاده کنید: http://magiran.com/R441313 
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال