خلیل قربانی

خلیل قربانی

مقالات مصوب 17 سایر مقالات 0
نویسنده اول 14 نویسنده مسئول 16
نمودار مقالات نمایه شده

درباره خلیل قربانی (Khalil Ghorbani)


متولد: 25 شهریور 1354
تحصیلات
1389
دکتری مهندسی آب- هواشناسی کشاورزی دانشگاه تهران
مقالات
مشاهده فهرست کامل
این فهرست تنها شامل 17 عنوان مقاله نمایه شده نویسنده در مگیران است و مقالات ایشان در نشریات خارجی و کنفرانس‌ها را در بر نمی‌گیرد.
 • مدل سازی دمای آب رودخانه ها با استفاده از برنامه ریزی بیان ژن (مطالعه موردی: رودخانه محمد آباد در استان گلستان)
  مرضیه کرامتلو، عبدالرضا ظهیری*، اسماعیل کردی، خلیل قربانی، امیراحمد دهقانی
  نشریه پژوهش های حفاظت آب و خاک، خرداد و تیر 1399 متن
 • بهینه سازی الگوی کشت با استفاده از برنامه ربزی آرمانی (مطالعه موردی: حوضه آبریز قره سو)
  خلیل قربانی*، مریم مفتاح هلقی، علی کرامت زاده، میثم سالاری جزی
  نشریه پژوهش های حفاظت آب و خاک، فروردین و اردیبهشت 1399 متن
 • تحلیل مکانی-زمانی نوسانات تراز آب زیرزمینی در آبخوان های عمیق و نیمه‎ عمیق استان گلستان با استفاده از آزمون های آماری ناپارامتری در محیط GIS
  خلیل قربانی*
  مجله آبیاری و زهکشی ایران، آذر و دی 1398 متن
 • ارزیابی تغییرات مکانی و زمانی کیفیت آب زیرزمینی با استفاده از WQI طی دو دهه در آبخوان استان گلستان
  فرزانه کیا، خلیل قربانی*، میثم سالارجزی
  مجله تحقیقات آب و خاک ایران، فروردین و اردیبهشت 1398 متن
 • ارزیابی دقت 20 مدل تجربی برآورد تبخیر-تعرق مرجع مناطق ساحلی در اقلیم های مختلف
  خلیل قربانی * توحید علی قلی نیا_نگار رسولی مجد
  نشریه پژوهش های حفاظت آب و خاک، مهر و آبان 1397 متن
 • تحلیل تطبیقی رفتار شاخص های خشکسالی هواشناسی SPI و SPEI در ایستگاه های منتخب استان گلستان
  لاله رضایی قلعه، خلیل قربانی *
  نشریه هواشناسی کشاورزی، بهار و تابستان 1397 متن
 • بررسی روند تغییرات مکانی-زمانی شاخص دومتغیره خشکسالی هواشناسی SPEI در ایران
  خلیل قربانی*، اسماعیل ولیزاده، صدیقه برارخان پور
  مجله مدیریت بیابان، بهار و تابستان 1397 متن
 • پیش بینی تاثیر تغییر اقلیم بر روند دبی ماهانه رودخانه با بکار بردن مدل هیدرولوژیکی IHACRES (مطالعه موردی: حوضه آبریز گالیکش)
  خلیل قربانی*، الهه سهرابیان، میثم سالاری جزی، محمد عبدالحسینی
  فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک، تابستان 1395 متن
 • بررسی تاثیر تغییر اقلیم بر آبدهی حوضه با دخالت مدل هیدرولوژی (مطالعه موردی حوضه گالیکش در استان گلستان)
  الهه سهرابیان، مهدی مفتاح هلقی، خلیل قربانی، سعید گلیان، مهدی ذاکری نیا
  نشریه پژوهش های حفاظت آب و خاک، 1394 متن
 • ارزیابی مدل های داده کاوی در ریزمقیاس نمایی بارش براساس داده های مدل گردش عمومی NCEP
  خلیل قربانی*
  مجله پژوهش آب ایران، پاییز و زمستان 1393 متن
توجه: اطلاعات این صفحه توسط نویسنده در مگیران ثبت شده و مسئولیت درستی آن بر عهده ایشان است. عناوین مطالب مجلات و روزنامه‌ها از اطلاعات نمایه شده در مگیران تامین شده و نمایش آن‌ها به عنوان نوشته‌های نویسنده پس از بررسی و تایید صورت گرفته‌است. با این وجود ممکن است مطالبی به دلیل تشابه اسمی در این فهرست قرار گرفته باشند که بنا به درخواست نویسنده اصلی ویرایش خواهند شد.
برای ارجاع به این صفحه از این نشانی استفاده کنید: http://magiran.com/R442650 
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال