به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
علیرضا عیوضی

علیرضا عیوضی

مقالات مصوب 15 سایر مقالات 0
نویسنده اول 4 نویسنده مسئول 5
تک نویسنده 1
نمودار مقالات نمایه شده

درباره علیرضا عیوضی (Ali Reza Eivazi)


مقالات
مشاهده فهرست کامل
این فهرست تنها شامل 15 عنوان مقاله نمایه شده نویسنده در مگیران است و مقالات ایشان در نشریات خارجی و کنفرانس‌ها را در بر نمی‌گیرد.
 • بررسی پایداری ژنوتیپ های گندم نان تحت شرایط تنش کمبود آب آخر فصل در مناطق مختلف اقلیم سرد ایران با استفاده از تجزیه AMMI و GGE-biplot
  اشکبوس امینی*، علی اکبر اسدی، مهرداد چایچی، مسعود عزت احمدی، معرفت قاسمی، علیرضا عیوضی، تقی بابایی، مسعود قدسی
  پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، زمستان 1402
 • بررسی پایداری ژنوتیپ های امیدبخش گندم نان در اقلیم سرد با استفاده از تجزیه AMMI و GGE بای پلات
  اشکبوس امینی*، علی اکبر اسدی، مهرداد چایچی، مسعود عزت احمدی، معرفت قاسمی کلخوران، علیرضا عیوضی، سید کریم حسینی بای، پرویز صالحی، تقی بابایی، مسعود قدسی، نادر میرفخرایی
  مجله علوم گیاهان زراعی ایران، پاییز 1402
 • اثر مقادیر مختلف آبیاری و روش های کاشت بر کارایی مصرف آب، عملکرد دانهو برخی صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گندم (.Triticum aestivum L)
  اسماعیل قلی نژاد*، علیرضا عیوضی
  مجله تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی، پاییز 1401
 • اثر زمان مصرف کود نیتروژن بر عملکرد و کیفیت دانه ارقام گندم نان (.Triticum aestivum L) در شرایط تنش خشکی انتهای فصل
  محمد رضایی مراداعلی*، علیرضا عیوضی، سلیمان محمدی، فرخ غنی شایسته
  فصلنامه علوم زراعی ایران، زمستان 1400
 • مقایسه روش های کاشت پشته ای و سنتی گندم (.Triticum aestivum L) در مقادیر متفاوت آبیاری
  اسماعیل قلی نژاد*، علیرضا عیوضی
  نشریه مدیریت آب در کشاورزی، پاییز و زمستان 1400
 • ارزیابی تحمل به تنش خشکی در ارقام و لاین های پیشرفته گندم پاییزه
  علیرضا خانی زاده، ورهرام رشیدی*، علیرضا عیوضی، ابراهیم خلیل وند بهروزیار، مهرداد یارنیا
  پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، تابستان 1400
 • تاثیر پلیمر سوپر جاذب A200 و کود دامی بر کاهش اثرات تنش خشکی در ارقام مختلف گندم
  اسماعیل قلی نژاد*، علیرضا عیوضی
  نشریه دانش آب و خاک، تابستان 1400
 • بررسی تحمل به خشکی گندم تلقیح یافته با قارچ مایکوریزا و برهمکنش آن با نانوذرات مس
  فاطمه طاهری حصاری، حسین زاهدی*، علیرضا عیوضی، یونس شرقی، اکبر علیپور
  نشریه اکوفیزیولوژی گیاهی، زمستان 1399
 • بررسی برهم کنش تنش آبی و کود بر صفات مرتبط با کیفیت ارقام گندم نان
  اسماعیل قلی نژاد*، علیرضا عیوضی
  مجله تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی، بهار 1399
 • اثر بیماری زنگ زرد بر ویژگی های زراعی و فیزیولوژیکی ارقام بینابین و زمستانه گندم نان (.Triticum aestivum L)
  محمد رضایی مراداعلی*، علیرضا عیوضی، شهرام شیرعلیزاده
  فصلنامه علوم زراعی ایران، بهار 1399
ارتباط
ارسال پیام
توجه: اطلاعات این صفحه توسط نویسنده در مگیران ثبت شده و مسئولیت درستی آن بر عهده ایشان است. عناوین مطالب مجلات و روزنامه‌ها از اطلاعات نمایه شده در مگیران تامین شده و نمایش آن‌ها به عنوان نوشته‌های نویسنده پس از بررسی و تایید صورت گرفته‌است. با این وجود ممکن است مطالبی به دلیل تشابه اسمی در این فهرست قرار گرفته باشند که بنا به درخواست نویسنده اصلی ویرایش خواهند شد.
برای ارجاع به این صفحه از این نشانی استفاده کنید: https://magiran.com/R442654 
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال