دکتر حبیب بیگی

دکتر حبیب بیگی

مقالات مصوب 11 سایر مقالات 0
نویسنده اول 8 نویسنده مسئول 10
نمودار مقالات نمایه شده

درباره دکتر حبیب بیگی (Habib Beigi)


مقالات
مشاهده فهرست کامل
این فهرست تنها شامل 11 عنوان مقاله نمایه شده نویسنده در مگیران است و مقالات ایشان در نشریات خارجی و کنفرانس‌ها را در بر نمی‌گیرد.
 • اثر آبیاری درازمدت با پساب شهری تصفیه شده بر هدایت آبی اشباع یک خاک لوم سیلتی و برآورد آن - مطالعه ی موردی
  حبیب بیگی *، گلنوش بنی طالبی، مهدی قبادی نیا
  نشریه علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی)، بهار 1396 متن
 • اقتباس یک شاخص کیفیت آب برای ارزیابی کیفیت شرب نمونه های منفرد آب سطحی و زیرزمینی، و مقایسه نتایج با روش اولیه
  حبیب الله بیگی هرچگانی *، سیده سمیرا حشمتی
  نشریه علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی)، تابستان 1394 متن
 • مقایسه ی روش های محاسبه بعد فرکتال بافت و انتخاب روش مناسب: مطالعه موردی در خاک های طاقانک، شهرکرد
  حبیب بیگی هرچگانی*، گلنوش بنی طالبی
  نشریه علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی)، زمستان 1393 متن
 • ارزیابی کیفیت شرب آب زیرزمینی شهرکرد بر پایه سیستم اطلاعات جغرافیایی بر پایه یک شاخص
  سیده سمیرا حشمتی، حبیب الله بیگی هرچگانی
  نشریه علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی)، پاییز 1393 متن
 • تعریف و پهنه بندی یک شاخص تلفیقی در محیط ساج بر اساس غلظت قابل جذب عناصر کم مصرف مس، روی، منگنز و آهن در خاک دشت بروجن-فرادنبه
  حبیب الله بیگی هرچگانی، سمیرا احمدزاده، رامین ایرانی پور
  نشریه آب و خاک، خرداد و تیر 1393 متن
 • تغییرات مکانی و پهنه بندی توان رسوبگذاری و خورندگی و عوامل موثر بر آن درآب زیرزمینی شهرکرد
  حبیب الله بیگی هرچگانی*، سیده سمیرا حشمتی
  نشریه علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی)، بهار 1393 متن
 • اثر رژیم های کاربرد درازمدت پساب شهری بر شاخص های کیفیت فیزیکی خاک (مطالعه ی موردی: مزارع طاقانک شهرکرد)
  حبیب بیگی، گلنوش بنی طالبی
  نشریه آب و خاک، آذر و دی 1392 متن
 • تغییرات مکانی و پهنه بندی نیترات و فسفات آب زیرزمینی شهرکرد طی یک دوره پنج ساله
  الهام فتحی هفشجانی، حبیب الله بیگی هرچگانی*
  نشریه علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی)، پاییز 1392 متن
 • نوسان زمانی الگوهای تغییرات مکانی شوری و جامدات معلق در آبخوان شهرکرد و پیامدهای آن برای آبیاری قطره ای
  سیده سمیرا حشمتی، حبیب الله بیگی هرچگانی*، علیرضا داودیان دهکردی، سید حسن طباطبائی
  مجله پژوهش آب ایران، بهار و تابستان 1392 متن
 • اثر متقابل زئولیت میانه و پلیمر طراوت A200 بر ظرفیت نگهداری آب و ضرایب مدل منحنی رطوبتی در یک بافت خاک سبک
  حبیب الله بیگی هرچگانی، مرضیه حق شناس گرگابی
  فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران، زمستان 1391 متن
ارتباط
ارسال پیام
توجه: اطلاعات این صفحه توسط نویسنده در مگیران ثبت شده و مسئولیت درستی آن بر عهده ایشان است. عناوین مطالب مجلات و روزنامه‌ها از اطلاعات نمایه شده در مگیران تامین شده و نمایش آن‌ها به عنوان نوشته‌های نویسنده پس از بررسی و تایید صورت گرفته‌است. با این وجود ممکن است مطالبی به دلیل تشابه اسمی در این فهرست قرار گرفته باشند که بنا به درخواست نویسنده اصلی ویرایش خواهند شد.
برای ارجاع به این صفحه از این نشانی استفاده کنید: http://magiran.com/R449939 
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال