دکتر رحیم محمدیان

دکتر رحیم محمدیان

مقالات مصوب 10 سایر مقالات 0
نویسنده اول 9 نویسنده مسئول 10
نمودار مقالات نمایه شده

درباره دکتر رحیم محمدیان (Rahim Mohammadian)


متولد: 05 تیر 1340
مقالات
مشاهده فهرست کامل
این فهرست تنها شامل 10 عنوان مقاله نمایه شده نویسنده در مگیران است و مقالات ایشان در نشریات خارجی و کنفرانس‌ها را در بر نمی‌گیرد.
 • بسته مدیریتی کاهش آب آبیاری و افزایش بهره وری مصرف آب در زراعت چغندرقند
  رحیم محمدیان*
  نشریه مدیریت آب در کشاورزی، پاییز و زمستان 1398 متن
 • بررسی واکنش تعدادی از ارقام چغندرقند (Beta vulgaris L.) به کم آبیاری و بیماری ریزومانیا در شرایط مزرعه
  رحیم محمدیان*، ولیاللهیوسف آبادی، مسعود احمدی، کیوان فتوحی
  فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی، زمستان 1397 متن
 • مقایسه روش ها و زمان آماده سازی بستر در کشت زودهنگام چغندرقند (Beta vulgaris L.)
  رحیم محمدیان*، عادل پدرام
  فصلنامه علوم زراعی ایران، بهار 1397 متن
 • اثر تنش گرما بر رشد و خصوصیات گیاهی سه رقم تجاری چغندرقند (Beta
  محمد مالمیر، رحیم محمدیان *، علی سروش زاده، علی مختصی بیدگلی، محمد عبداللهیان نوقابی
  فصلنامه علوم زراعی ایران، زمستان 1396 متن
 • Identification of Morpho-physiological Traits Affecting White Sugar Yield in Sugar Beet
  Rahim Mohammadian, Hamid Ghasemi, Mohsen Bazrafshan, Majid Moharramzadah, Parviz Mahdikhani
  Journal of Plant Physiology and Breeding, 2014 متن
 • اثر برخی روش های آماده سازی بسترکاشت بر ویژگی های فیزیکی خاک و عملکرد کمی و کیفی چغندرقند
  رحیم محمدیان*، محمد یونسی الموتی، عباس نوروزی، سعید عباسی، حمید نوشاد
  نشریه به زراعی نهال و بذر، 1393 متن
 • تعیین مناسبترین آرایش کاشت چغندرقند تحت شرایط آبیاری نواری - قطره ای
  رحیم محمدیان، حسین صدرقاین
  مجله چغندر قند، پاییز و زمستان 1391 متن
 • اثر مدیریت های مختلف آبیاری بر برخی صفات کمی و کیفی چغندرقند
  رحیم محمدیان، داریوش فتح الله طالقانی، سعید صادق زاده حمایتی
  مجله چغندر قند، پاییز و زمستان 1389 متن
 • رابطه برخی از صفات مرفولوژیکی در اوایل دوره رشد با عملکرد نهایی سه ژنوتیپ چغندرقند در شرایط شیب رطوبتی متفاوت
  رحیم محمدیان، محمد عبداللهیان نوقابی، جواد باغانی، ابوالقاسم حقایقی
  مجله چغندر قند، بهار و تابستان 1388 متن
 • ارزیابی شاخصهای تحمل به خشکی در تشخیص ژنوتیپهای چغندرقند تحت شرایط تنش خشکی اوایل فصل رش
  رحیم محمدیان، سید یعقوب صادقیان مطهر، محمد مقدم، حمید رحیمیان
  مجله چغندر قند، بهار و تابستان 1381 متن
ارتباط
ارسال پیام
توجه: اطلاعات این صفحه توسط نویسنده در مگیران ثبت شده و مسئولیت درستی آن بر عهده ایشان است. عناوین مطالب مجلات و روزنامه‌ها از اطلاعات نمایه شده در مگیران تامین شده و نمایش آن‌ها به عنوان نوشته‌های نویسنده پس از بررسی و تایید صورت گرفته‌است. با این وجود ممکن است مطالبی به دلیل تشابه اسمی در این فهرست قرار گرفته باشند که بنا به درخواست نویسنده اصلی ویرایش خواهند شد.
برای ارجاع به این صفحه از این نشانی استفاده کنید: http://magiran.com/R449945 
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال