جستجوی نویسنده «s. mousavi»

سامانه نویسندگان
 • دکتر سید عبداله موسوی
  دکتر سید عبداله موسوی
   
 • دکتر سید غفور موسوی
  دکتر سید غفور موسوی
  استاد Psychiatry، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  
 • دکتر سید میثم موسوی
  دکتر سید میثم موسوی
  دانشیار  
 • دکتر سید رضا موسوی
  دکتر سید رضا موسوی
  استادیار مرکز مطالعات عالی انقلاب اسلامی، دانشگاه تهران  
 • سمیه السادات موسوی
  سمیه السادات موسوی
  دانشجوی دکتری اخلاق، دانشگاه معارف اسلامی  
 • سید حسن موسوی
  سید حسن موسوی
  کارشناس مسئول کارگروه محیط زیست مرکز پژوهش شورای شهر کرج  
 • مهندس سید پرویز موسوی
  مهندس سید پرویز موسوی
  مربی  
اطلاعات نویسنده(گان) توسط ایشان ثبت و تکمیل شده‌است. برای مشاهده مشخصات و فهرست همه مطالب، صفحه رزومه ایشان را ببینید.
بدانید!
 • در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو می‌شود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشته‌های مختلف باشد.
 • همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته می‌توانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
 • در صورتی که می‌خواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال