ارسال پیام به «آقای حجت الاسلام دکترمسعود آذربایجانی»