درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در امور اهل سنت استان سیستان و بلوچستان
مدیر مسئول:
آیت الله عباسعلی سلیمانی
سردبیر:
مهدی اربابی
تلفن:
054-33214712
دورنگار:
054-33214712
نشانی:
زاهدان، میدان آزادی، ابتدای خیالان آیت الله کفعمی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در امور اهل سنت
سامانه پیام کوتاه:
200003252739
تلفن همراه:
09368934712
سایت اختصاصی:
osvah-mag.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1399/11/08
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۴۵
تعداد عناوین درج شده:
۲۱۴۲
تعداد مطالب دارای متن
۴۳۵