درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1361
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
وزارت جهاد کشاورزی
مدیر مسئول:
دکتر مجتبی رجب بیگی
سردبیر:
دکتر حسین شیرزاد
مدیر اجرایی:
علی اشرف حامدی
نشانی:
تهران، خیابان ولی عصر خیابان بزرگمهر پلاک 52 ساختمان شهید رجب بیگی طبقه دوم دفتر مجله علمی جهاد
صندوق پستی:
6371-14155
تاریخ به‌روزآوری: 1388/02/26
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۸
تعداد عناوین درج شده:
۳۴۴
تعداد مطالب دارای متن
۰