درباره نشریه
ISSN:
1560-0874
eISSN:
2676-5381
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
شهریور ماه 1374
صاحب امتیاز:
بنیاد حکمت اسلامی صدرا
مدیر مسئول:
آیت الله سید محمد خامنه ای
سردبیر:
آیت الله سید محمد خامنه ای
مدیر اجرایی:
مهدی سلطانی گازار
تلفن:
021-88153221
دورنگار:
021-88493803
سایت اختصاصی:
kherad.mullasadra.org
صندوق پستی:
6919-15875
نشانی:
تهران، بزرگراه رسالت، روبروی مصلا، مجتمع امام خمینی (ره)، ساختمان12، بنیاد حکمت اسلامی صدرا
اشتراک:
تلفن:
021-88153221
دورنگار:
021-88153221
تاریخ به‌روزآوری: 1399/02/16
مدیر مسئول
آیت الله سید محمد خامنه ای
آیت الله سید محمد خامنه ای
استاد
رشته تخصصی: فلسفه و فقه و حقوق، فلسفه
Seyyed Mohammad Khamenei
Professor
Specialist: Philosophy
مدیر اجرایی
مهدی سلطانی گازار
کارشناس مدیر اجرایی و ویراستار نشریات
بنیاد حکمت اسلامی صدرا، تهران، ایران
رشته تخصصی: فلسفه
Mahdi Soltani Gazar
Expert, Siprin
بنیاد حکمت اسلامی صدرا، تهران، ایران
Specialist: Philosophy
سردبیر
آیت الله سید محمد خامنه ای
آیت الله سید محمد خامنه ای
استاد
رشته تخصصی: فلسفه و فقه و حقوق، فلسفه
Seyyed Mohammad Khamenei
Professor
Specialist: Philosophy
اعضای تحریریه
دکتر سید صدرالدین طاهری
استاد
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: فلسفه اسلامی
Seyyed Sadreddin Taheri
Professor
Allameh Tabataba'i University
آیت الله سید محمد خامنه ای
آیت الله سید محمد خامنه ای
استاد
رشته تخصصی: فلسفه و فقه و حقوق، فلسفه
Seyyed Mohammad Khamenei
Professor
Specialist: Philosophy
دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی
استاد فلسفه
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه غرب، فلسفه و کلام اسلامی
Gholam Hossein Ebrahimi Dinani
Professor philosophy
University of Tehran
Specialist: Western philosophy, Islamic philosophy and Kalam
دکتر غلامرضا اعوانی
استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: فلسفه
Gholamreza Avani
Professor Faculty of Literature and Humanities
Shahid Beheshti University
Specialist: philosophy
دکتر رضا داوری اردکانی
دکتر رضا داوری اردکانی
رییس
فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران
Reza Davari Ardakani
President
Academy Of Sciences Of Iran
دکتر کریم مجتهدی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه
Karim Mojtahedi
Professor
University of Tehran
Specialist: Philosophy
آیت الله دکتر سید مصطفی محقق داماد
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق و فلسفه اسلامی
Seyed Mostafa Mohaghegh Damad
Professor Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
Specialist: Islamic Law and Philosophy
دکتر مقصود محمدی
استاد
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: فلسفه
Maghsoud Mohammadi
Professor
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Philosophy
ویراستارفارسی
دکتر مقصود محمدی
استاد
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: فلسفه
Maghsoud Mohammadi
Professor
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Philosophy
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۹۹
تعداد عناوین درج شده:
۱۰۶۷
تعداد مطالب دارای متن
۲۲۰