درباره نشریه
ISSN:
1011-3495
دوره انتشار:
ماهنامه
شروع انتشار:
1341
صاحب امتیاز:
موسسه تحقیق و توسعه دانشمند
مدیر مسئول:
دکتر سیدحامد عسگری
سردبیر:
سیدعلی ضیایی
مدیر اجرایی:
آزاده ارشدی
مسئول اشتراک:
بیت الله رجبی
تلفن:
021-88425968
021-88431685
021-88418508
دورنگار:
021-86087211
021-88431685
021-88418508
سایت اختصاصی:
www.daneshmandonline.ir
نشانی:
تهران، خیابان شریعتی، نرسیده به خیایان معلم، کوچه بینا، پلاک 8، واحد 3
صندوق پستی:
3649-15875
اشتراک:
تلفن:
021-88425968
021-88431685
021-88418508
دورنگار:
021-88425968
021-88431685
021-86087211
تاریخ به‌روزآوری: 1398/07/09

دانشمند قدیمی ترین مجله علمی به زبان فارسی می باشد که اولین شماره آن در سال 1342 منتشر شده است و 49 سال است که انتشار پیوسته هر ماهه آن ادامه دارد و هدف اصلی آن انتشار دانستنی های مفید در زمینه های گوناگون علمی است.

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۹۴
تعداد عناوین درج شده:
۶۴۵۴
تعداد مطالب دارای متن
۵۸