درباره نشریه
ISSN:
1028-3188
دوره انتشار:
دوماهنامه
شروع انتشار:
دی ماه 1375
صاحب امتیاز:
دانشگاه شاهد
مدیر مسئول:
دکتر احمدعلی نوربالا
سردبیر:
دکتر مهرداد روغنی
مدیر اجرایی:
دکتر مهرداد روغنی
تلفن:
021-66419568
دورنگار:
021-66419568
سایت اختصاصی:
daneshvarmed.shahed.ac.ir
نشانی:
تهران، میدان انقلاب اسلامی، خیابان کارگر شمالی، بین خیابان فرصت و نصرت، پلاک 1471، ، کدپستی: 1417953836
صندوق پستی:
564-14185
تاریخ به‌روزآوری: 1398/04/03
مدیر مسئول
دکتر احمدعلی نوربالا
استاد گروه روان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: روان پزشکی
Ahmad Ali Noorbala
Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry
سردبیر
دکتر مهرداد روغنی
استاد دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Mehrdad Roghani
Professor, School of Medicine, Shahed University
Specialist: Physiology
هیات تحریریه
دکتر سیامک افشین مجد
دانشیار دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: داخلی اعصاب
Siamak Afshin Majd
Associate Professor, Shahed University
Specialist: Internal nerves
دکتر زهرا کیاسالاری
استاد دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Zahra Kia Salari
Professor, School of Medicine, Shahed University
Specialist: Physiology
دکتر نوشین جلایرنادری
دانشگاه شاهد
Noushin Jalayer Naderi
Shahed University
دکتر فرشاد اخوتیان
استاد دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: فیزیوتراپی
Farshad Okhovatian
Professor, Faculty of Rehabilitation Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Physiotherapy
دکتر محمد انصاری
دانشیار دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بیوشیمی
Mohammad Ansari
Associate Professor, School of Medicine, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Biochemistry
دکتر پرویز اولیا
استاد مرکز تحقیقات میکروب شناسی مولکولی دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: میکروب شناسی، باکتریولوژی پزشکی
Parviz Olya
Professor, Molecular Microbiology Research Center, Shahed University
Specialist: bacteriology, Medical Bacteriology
دکتر محمدرضا جلالی ندوشن
استاد بیمارستان مصطفی خمینی دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: آسیب شناسی
Mohammad Reza Jalali Nadoushan
Professor, Mostafa Khomeini Hospital, Shahed University
Specialist: Pathology
دکتر رزا حقگو
گروه آموزشی دندانپزشکی کودکان دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: دندانپزشکی کودکان - اطفال و پیشگیری
Roza Hagh Goo
Department of Pediatric Dentistry, Shahed University
دکتر ایرج رسولی
استاد گروه زیست شناسی دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: واکسن، میکروبیولوژی
Iraj Rasooli
Professor, Department of Biology, Shahed University
Specialist: Vaccine, microbiology
دکتر جواد سلیمی
دکتر جواد سلیمی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Javad Salimi
Tehran University of Medical Sciences
دکتر سیدشجاع الدین شایق
دانشیار دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: پروتزهای دندانی
Seyyed Shojaeddin Shayegh
Associate Professor, Shahed University
Specialist: Dental Prostheses
دکتر محمدتقی طهماسبی
دکتر محمدتقی طهماسبی
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
Mohammad Taghi Tahmasebi
Professor, Tehran University of Medical Sciences
دکتر طوبی غضنفری
استاد دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: ایمنولوژی
Tooba Ghazanfari
Professor, Shahed University
Specialist: Immunology
دکتر سقراط فقیه زاده
استاد دانشگاه علوم پزشکی زنجان
رشته تخصصی: آمار زیستی
Soghrat Faghihzadeh
Professor, Zanjan University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics
دکتر فرامرز فلاحی آرزودار
دانشیار دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: قلب و عروق
Faramarz Fallahi Arezoodar
Associate Professor, Shahed University
Specialist: Cardiovascular
دکتر سیدکاظم فروتن
دانشیار دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: اورولوژی
Sayed Kazem Foroutan
Associate Professor, Shahed University
Specialist: urology
دکتر مصطفی قانعی
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: متخصص مغز و اعصاب
Mostafa Ghanei
Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pulmunologist
دکتر احیا گرشاسبی
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: پزشکی عمومی ، زنان و زایمان
Ahia Garshasbi
Shahed University
دکتر مصطفی معین
استاد ایمونولوژی، موسسه تحقیقات آسم و آلرژی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: کودکان، آلرژی و ایمونولوژی بالینی
Mostafa Moin
Professor, Immunology, Asthma and Allergy Research Institute, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pediatrics, Allergy & Clinical Immunology
دکتر اطهر معین
دانشیار دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: پوست
Athar Moein
Associate Professor, Shahed University
دکتر جمشید نارنجکار
دانشیار دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: داروسازی
Jamshid Narenj Kar
Associate Professor, Shahed University
Specialist: pharmacology
دکتر محسن ناصری طوسی
دانشیار دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: داروسازی، طب سنتی
Mohsen Nasseri Toosi
Associate Professor, Shahed University
Specialist: pharmacology, Traditional medicine
دکتر سیدمسعود نبوی
دانشیار دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: عصب شناسی، داخلی اعصاب
Seyed Masoud Nabavi
Associate Professor, Shahed University
Specialist: Neurology, Internal Nerves
دکتر احمدعلی نوربالا
استاد گروه روان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: روان پزشکی
Ahmad Ali Noorbala
Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry
دکتر محمدرضا واعظ مهدوی
دانشیار دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: فیزیولوژیست
Mohammad Reza Vaez Mahdavi
Associate Professor, Shahed University
Specialist: Physiologist
مدیر اجرایی
دکتر مهرداد روغنی
استاد دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Mehrdad Roghani
Professor, School of Medicine, Shahed University
Specialist: Physiology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۰۶
تعداد عناوین درج شده:
۹۹۱
تعداد مطالب دارای متن
۸۵۴