درباره نشریه
ISSN:
1028-3188
دوره انتشار:
دوماهنامه (چاپی)
شروع انتشار:
دی ماه 1375
صاحب امتیاز:
دانشگاه شاهد
مدیر مسئول:
دکتر احمدعلی نوربالا
سردبیر:
دکتر مهرداد روغنی
مدیر اجرایی:
دکتر مهرداد روغنی
تلفن:
021-66419568
دورنگار:
021-66419568
سایت اختصاصی:
daneshvarmed.shahed.ac.ir
نشانی:
تهران، میدان انقلاب اسلامی، خیابان کارگر شمالی، بین خیابان فرصت و نصرت، پلاک 1471، ، کدپستی: 1417953836
صندوق پستی:
564-14185
تاریخ به‌روزآوری: 1401/11/08
مدیر مسئول
دکتر احمدعلی نوربالا
استاد گروه روان پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: روان پزشکی
Ahmad Ali Noorbala
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry
سردبیر
دکتر مهرداد روغنی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Mehrdad Roghani
Professor School of Medicine
Shahed University
Specialist: Physiology
اعضای تحریریه
دکتر سیامک افشین مجد
دانشیار
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: داخلی اعصاب
Siamak Afshin Majd
Associate Professor
Shahed University
Specialist: Internal nerves
دکتر زهرا کیاسالاری
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Zahra Kia Salari
Professor School of Medicine
Shahed University
Specialist: Physiology
دکتر نوشین جلایرنادری
گروه پاتولوژی فک و دهان، دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه شاهد
Noushin Jalayer Naderi

Shahed University
دکتر محسن خلیلی

Mohsen Khalili

دکتر مهرداد روغنی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Mehrdad Roghani
Professor School of Medicine
Shahed University
Specialist: Physiology
دکتر پرویز اولیا
استاد مرکز تحقیقات میکروب شناسی مولکولی
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: میکروب شناسی، باکتریولوژی پزشکی
Parviz Olya
Professor Molecular Microbiology Research Center
Shahed University
Specialist: bacteriology, Medical Bacteriology
دکتر محمدرضا جلالی ندوشن
استاد پاتولوژی
دانشگاه شاهد
Mohammadreza Jalali Nadoushan
Professor, Pathology
Shahed University
دکتر ایرج رسولی
استاد گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: واکسن، میکروبیولوژی
Iraj Rasooli
Professor, Department of Biology, Faculty of Basic Sciences
Shahed University
Specialist: Vaccine, microbiology
دکتر سید شجاع الدین شایق
دانشیار
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: پروتزهای دندانی
Seyyed Shojaeddin Shayegh
Associate Professor
Shahed University
Specialist: Dental Prostheses
دکتر طوبی غضنفری
استاد
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: ایمنولوژی
Tooba Ghazanfari
Professor
Shahed University
Specialist: Immunology
دکتر فرامرز فلاحی آرزودار
دانشیار
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: قلب و عروق
Faramarz Fallahi Arezoodar
Associate Professor
Shahed University
Specialist: Cardiovascular
دکتر احیا گرشاسبی

دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: پزشکی عمومی ، زنان و زایمان
Ahia Garshasbi

Shahed University
دکتر اطهر معین
دانشیار
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: پوست
Athar Moein
Associate Professor
Shahed University
دکتر احمدعلی نوربالا
استاد گروه روان پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: روان پزشکی
Ahmad Ali Noorbala
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry
دکتر محمدرضا واعظ مهدوی
دانشیار
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: فیزیولوژیست
Mohammad Reza Vaez Mahdavi
Associate Professor
Shahed University
Specialist: Physiologist
مدیر اجرایی
دکتر مهرداد روغنی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Mehrdad Roghani
Professor School of Medicine
Shahed University
Specialist: Physiology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۲۹
تعداد عناوین درج شده:
۱۱۶۹
تعداد مطالب دارای متن
۱۰۳۲