درباره نشریه
ISSN:
1735-031X
دوره انتشار:
ماهنامه
شروع انتشار:
بهمن 1368
صاحب امتیاز:
دکتر سیدمحمد صدر
مدیر مسئول:
دکتر سیدمحمد صدر
سردبیر:
دکتر فریدون سیامک نژاد
تلفن:
021-88343368
سایت اختصاصی:
www.razijournal.com
نشانی:
تهران، میدان هفت تیر، خیابان کریمخان زند، بعد از خردمندجنوبی، جنب بانک تجارت، پلاک 92، طبقه اول، ، کدپستی: 1584775311
تاریخ به‌روزآوری: 1398/11/27
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۳۰
تعداد عناوین درج شده:
۲۹۵۲
تعداد مطالب دارای متن
۲۲۵۱