درباره نشریه
ISSN:
0258-4905
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1364
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
پونه ساعت نیا
مدیر مسئول:
احمدعلی ساعت نیا
سردبیر:
روزبه ساعتچی
سایت اختصاصی:
www.pime.ir
نشانی:
تهران، خیابان دکتر شریعتی، بین سمیه و آمل، ساختمان جواهری، طبقه اول، شماره12، ، کدپستی: 1611833537
صندوق پستی:
586-16415
اشتراک:
تلفن:
021-77527067
021-77527068
021-77608172
021-77527069
تاریخ به‌روزآوری: 1397/09/01
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۸۷
تعداد عناوین درج شده:
۳۹۲۲
تعداد مطالب دارای متن
۲۶۵۷