درباره نشریه
ISSN:
1016-3255
eISSN:
2008-0883
دوره انتشار:
دوماهنامه
شروع انتشار:
1367
:
مهندس هاجر جمشیدی
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
مدیر مسئول:
دکتر محمدحسین بهشتی
سردبیر:
دکتر علیرضا مهدویان
مدیر اجرایی:
دکتر علیرضا مهدویان
مسئول اشتراک:
مهندس هاجر جمشیدی
با همکاری:
انجمن علوم و مهندسی پلیمر ایران
تلفن:
021-48662058
021-44787051
سایت اختصاصی:
jips.ippi.ac.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه تهران- کرج، خروجی 15، بلوار پژوهش، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
صندوق پستی:
112-14975
تاریخ به‌روزآوری: 1398/03/28

 مجله علوم و تکنولوژی پلیمر، مجله ­ای علمی پژوهشی است که دوماهانه یعنی شش شماره در سال توسط پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران با همکاری انجمن پلیمر ایران منتشر می­ شود. در این نشریه، مقالات علمی پژوهشی در زمینه‌های مختلف علوم و مهندسی پلیمر همچون شیمی فیزیک پلیمرها، سنتز، شناسایی، خواص مهندسی، رئولوژی، چسب‌ها، لاستیک‌ها، کامپوزیت‌ها، اسفنج‌ها و سایر کاربردهای پلیمرها پس از داوری توسط متخصصان این رشته و در صورت تایید از نظر کیفیت ارائه، نوآوری، روشنی مطالب و تناسب آن با اهداف مجله به‌ چاپ می‌رسد.

مدیر مسئول
محمدحسین بهشتی
استاد پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
رشته تخصصی: مهندسی پلیمر
Mohammad Hosein Beheshti
Professor of Polymer and Petrochemical Research Institute of Iran, Polymer and Petrochemical Research Institute of Iran,
Specialist: مهندسي پليمر
سردبیر
علیرضا مهدویان
استاد پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
رشته تخصصی: شیمی پلیمر
Ali Reza Mahdavian
Professor of Polymer and Petrochemical Research Institute of Iran,
Specialist: شيمي پليمر
هیات تحریریه
فرامرز افشار طارمی
استاد
رشته تخصصی: مهندسی پوشش پلیمری
Faramarz Afshar Taromi
Professor, Amirkabir University of Technology
Specialist: Polymer-Coatings Engineering
مهدی باریکانی
استاد پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
رشته تخصصی: پلیمر
Mehdi Barikani
Professor of Polymer and Petrochemical Research Institute of Iran,
Specialist: polymer
سیدحسن جعفری
استاد
رشته تخصصی: علوم و مهندسی پلیمر
Seyed Hassan Jafari
Professor, University of Tehran
Specialist: Polymer Science and Engineering
محمد حقیقت کیش
استاد
رشته تخصصی: مهندسی نساجی
Mohammad Haghighat Kish
Professor, Amirkabir University of Technology
Specialist: textile engineering
اعظم رحیمی
استاد پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
رشته تخصصی: شیمی
Azam Rahimi
Professor of Polymer and Petrochemical Research Institute of Iran,
Specialist: chemistry
مهدی رفیع زاده
استاد
رشته تخصصی: مهندسی شیمی، مهندسی پلیمر
Mehdi Rafi Zadeh
Professor, Amirkabir University of Technology
Specialist: chemical engineering, Polymer engineering
میرحمیدرضا قریشی
استاد پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Mir Hamid Reza Ghoreishy
Professor of Polymer and Petrochemical Research Institute of Iran,
Specialist: chemical engineering
مهرداد کوکبی
استاد
رشته تخصصی: مهندسی پلیمر
Mehrdad Kokabi
Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Polymer engineering
شهرام مهدی پور عطایی
استاد پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
رشته تخصصی: الی-پلیمر شیمی، شیمی پلیمر
Shaharam Mehdi Pour
Professor of Polymer and Petrochemical Research Institute of Iran,
Specialist: Organic-Plymer Chemistry
ناصر محمدی
استاد
رشته تخصصی: مهندسی پلیمر
Naser Mohammadi
Professor, Amirkabir University of Technology
Specialist: Polymer engineering
حمید میرزاده
استاد
رشته تخصصی: مهندسی پلیمر
Hamid Mir Zadeh
Professor, Amirkabir University of Technology
Specialist: Polymer engineering
مهدی نکومنش حقیقی
استاد پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
رشته تخصصی: شیمی پلیمر، مهندسی پلیمر
Mahdi Nekoo Manesh Haghighi
Professor of Polymer and Petrochemical Research Institute of Iran,
Specialist: Polymer chemistry, Polymer engineering
ابراهیم واشقانی فراهانی
استاد
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Ebrahim Vasheghani Farahani
Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Chemical Engineering
ویراستارفارسی
سلوی فرهنگ زاده
کارشناس پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Salwa Farhang Zadeh
Expert, Iranian Institute of Polymer and Petrochemicals,
Specialist: chemical engineering
مهندس هاجر جمشیدی
هاجر جمشیدی
مربی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
رشته تخصصی: شیمی
Hajar Jamshidi
Instructor of Polymer and Petrochemical Research Institute of Iran,
Specialist: chemistry
مدیر اجرایی
علیرضا مهدویان
استاد پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
رشته تخصصی: شیمی پلیمر
Ali Reza Mahdavian
Professor of Polymer and Petrochemical Research Institute of Iran,
Specialist: شيمي پليمر
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۱۴
تعداد عناوین درج شده:
۷۹۵
تعداد مطالب دارای متن
۷۸۳