درباره نشریه
ISSN:
1023-7453
دوره انتشار:
ماهنامه
شروع انتشار:
1370
وضعیت انتشار:
توقف انتشار
صاحب امتیاز:
محی الدین انواری
مدیر مسئول:
حسین سبحانی نیا
سردبیر:
حجت الاسلام حسین ابراهیمی
تلفن:
021-66499017
دورنگار:
021-66499017
نشانی:
تهران، خیابان جمهوری اسلامی ، خیابان دوازدهم فروردین ،کوچه دانش ، شماره 2، طبقه چهارم ، دفتر مجله مسجد
صندوق پستی:
363-13165
تاریخ به‌روزآوری: 1390/04/08
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۹۹
تعداد عناوین درج شده:
۲۴۳۷
تعداد مطالب دارای متن
۱۴۰