درباره نشریه
ISSN:
1735-6040
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
شروع انتشار:
اسفند 1377
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه در سال 94 متوقف شده است
صاحب امتیاز:
مجتبی کردنوری
مدیر مسئول:
مجتبی کردنوری
سردبیر:
محمدحسین دانایی
روابط عمومی:
الهام خادم
تلفن:
021-88951329
نشانی:
تهران، بلوار کشاورز، خیابان حجاب، کوچه سوم، پلاک 11، ، کدپستی: 1415914445
صندوق پستی:
5548-14155
تاریخ به‌روزآوری: 1395/01/07

بانک و اقتصاد تنها نشریه تخصصی صنعت بانکداری که بدون وابستگی ارگانیک اما با ارتباطات بسیار قوی، کلیه مسائل مربوط به صنعت بانکداری داخلی و همچنین تحولات این صنعت در عرصه بین المللی را هم از ابعاد تئوریک و هم کاربردی مورد بحث و بررسی قرار می دهد.

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۰۸
تعداد عناوین درج شده:
۱۶۵۲
تعداد مطالب دارای متن
۱۱۰۶