درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه
شروع انتشار:
مهر ماه 1376
صاحب امتیاز:
بورس اوراق بهادار تهران (شرکت سهامی عام)
مدیر مسئول:
الله وردی رجایی سلماسی
سردبیر:
دکتر سیدمحمد هاشمی نژاد
دبیر تحریریه:
معصومه طاهرخانی
روابط عمومی:
آتوسا جعفری
طراح و گرافیست:
محمدپویا ملک کسیر
تلفن:
021-66719820
دورنگار:
021-66719820
سایت اختصاصی:
www.mahnamebourse.ir
نشانی:
تهران، خیابان حافظ، خیابان هاتف، شماره 192، بورس اوراق بهادار تهران، طبقه 6، دفتر ماهنامه بورس
اشتراک:
پست الکترونیک:
mahnamehbourse@gmail.com
تاریخ به‌روزآوری: 1398/03/07
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۱۶
تعداد عناوین درج شده:
۲۲۵۸
تعداد مطالب دارای متن
۱۵۸۷