درباره نشریه
ISSN:
1735-1022
eISSN:
2008-7780
دوره انتشار:
سالنامه
شروع انتشار:
1375
وضعیت انتشار:
تاخیر در انتشار
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مدیر مسئول:
دکتر سید محمود طباطبایی فر
سردبیر:
دکتر علی حائری
مدیر اجرایی:
مریم علیدادی
تلفن:
021-22439783
دورنگار:
021-22439783
نشانی:
تهران، بزرگراه شهید چمران، اوین، خیابان یمن، خیابان پروانه، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ساختمان شماره 2، طبقه پنجم، دفتر مجله پژوهنده
صندوق پستی:
3955-19395
سایت اختصاصی:
journals.sbmu.ac.ir/rbms
تاریخ به‌روزآوری: 1398/02/10

مجله تا سال 96 با نام دوماهنامه پژوهنده و با زبان فارسی منتشر شده است.

مدیر مسئول
دکتر سید محمود طباطبایی فر
دکتر سید محمود طباطبایی فر
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: جراحی مغز و اعصاب
Seyyed Mahmoud Tabatabaeifar
Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Neurosurgery
سردبیر
دکتر علی حائری
استاد دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: فارموکولوژی
Ali Haeri
Professor Faculty of Pharmacy
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology
اعضای تحریریه
دکتر نیر رساییان
دکتر نیر رساییان
دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Nayer Rasaiean
medical School
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Physiology
دکتر عبدالرحمن نجل رحیم
دکتر عبدالرحمن نجل رحیم

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: نورولوژی
Abdolrahman Najl Rahim

Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Neurology
دکتر مردآویژ آل بویه
دکتر مردآویژ آل بویه

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Mardavij Aleboyeh

Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر عباسقلی دانشور
دکتر عباسقلی دانشور

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Abasgholi Daneshvar

Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر سید غلامرضا فنایی
دکتر سید غلامرضا فنایی
دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: فارماکولوژی
Gholamreza Fanaii
medical School
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: pharmacology
دکتر بیژن اعرابی
استاد
رشته تخصصی: جراحی مغز و اعصاب
Bizhan Arabi
Professor University of Maryland School of Medicine, Department of Neurosurgery, Baltimore, United States
Specialist: Neurosurgery
دکتر سید نصیر قائمی
دکتر سید نصیر قائمی
استاد
رشته تخصصی: روانپزشکی، آسیب شناسی
Seyed Nassir Ghaemi
Professor Harvard Medical School, USA Tufts University.
Specialist: Psychiatry, Pathology
دکتر حبیب الله پیروی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: جراحی عروق
Habibollah Peyravi
Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Vascular Surgery
دکتر فرشاد حسینی شیرازی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: سم شناسی و داروسازی، سلولی- مولکولی با گرایش شیمی درمانی
Farshad Hosseini Shirazi
Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: oxicology & Pharmacology, Cell-Molecular Chemotherapy
دکتر حسین قریب
دکتر حسین قریب

رشته تخصصی: غدد درون ریز
Hosein Gharib

Specialist: Endocrinology
دکتر معصومه جرجانی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: دارو
Masoumeh Jorjani
Professor Scchool of Medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology
دکتر سید جلیل صدر
دکتر سید جلیل صدر
Seyyed Jalil
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Seyyed Jalil Sadr
dental College
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر علی حائری
استاد دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: فارموکولوژی
Ali Haeri
Professor Faculty of Pharmacy
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology
دکتر سید محمود طباطبایی فر
دکتر سید محمود طباطبایی فر
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: جراحی مغز و اعصاب
Seyyed Mahmoud Tabatabaeifar
Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Neurosurgery
دکتر محمدرضا نظری پویا
دکتر محمدرضا نظری پویا
دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: انگل شناسی
Mohammad Reza Nazari Pouya
medical School
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Parasitology
دکتر لطیف گچکار
استاد بیماری های عفونی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: بیماری های عفونی
Latif Gachkar
Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Infectious Diseases
دکتر علیرضا ظهیرالدین
استاد مرکز تحقیقات علوم رفتاری
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: روانپزشکی
Ali Reza Zahiroddin
Professor behavioral Sciences Research Center
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry
ویراستارفارسی
دکتر سیاوش پرورده
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
ویراستار انگلیسی
دکتر امیرعلی مافی
دکتر امیرعلی مافی
مرکز تحقیقات اختلالات شنوایی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Amir Ali Mafi
Hearing Disorders Research Center
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
مدیر اجرایی
مریم علیدادی

Maryam Ali Dadi

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۹۳
تعداد عناوین درج شده:
۹۵۲
تعداد مطالب دارای متن
۶۷۶