درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه
شروع انتشار:
آبان 1375
صاحب امتیاز:
انجمن صنفی شرکت های اتوماسیون صنعتی
مدیر مسئول:
مهندس حسین فرهادی
سردبیر:
مهندس وحید تیموری
مدیر اجرایی:
مهندس سمیرا محمودی
مدیر هنری:
سارا یزدانی
بازرگانی و تبلیغات:
آرزو یزدانی
بازرگانی و تبلیغات:
المیرا محمودی
مسئول اشتراک:
المیرا محمودی
تلفن:
021-44898674
021-44898661
دورنگار:
021-44898693
سایت اختصاصی:
www.iimag.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، خیابان ناطق نوری ، خیابان ابراهیم نوری ، نبش کوچه موسی الرضا ، پلاک 2، واحد 2 ، کدپستی: 1473155543
صندوق پستی:
5886-15875
اشتراک:
پست الکترونیک:
aiaciran.info@gmail.com
تاریخ به‌روزآوری: 1398/05/15

اولین ماهنامه علمی و تخصصی مهندسی کنترل واتوماسیون صنعتی که هدف آن بسط و توسعه فرهنگ اتوماسیون در کشور ارائه یک مجموعه مرجع به منظور رفع نیازهای صنایع و متخصصین به منابع اتوماسیون صنعتی و اطلاع رسانی دقیق و روز آمد در خصوص آخرین دست آورد ها محصولات و فن آوری های داخلی و خارجی و در این زمینه تخصصی می باشد.

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۶۰
تعداد عناوین درج شده:
۲۲۷۳
تعداد مطالب دارای متن
۱۴۰۵