درباره نشریه
دوره انتشار:
دوماهنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
شرکت مبتکران سرمایش و گرمایش عصر امروز
مدیر مسئول:
مهدی فرجی نیگجه
تلفن:
021-77534100
021-77534360
021-77534380
دورنگار:
021-77534100
021-77534360
021-77534380
نشانی:
تهران، خیابان خواجه نصیر طوسی، نرسیده به میدان سپاه، پلاک 179
صندوق پستی:
119-15655
تاریخ به‌روزآوری: 1396/04/26
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲
تعداد عناوین درج شده:
۱۳
تعداد مطالب دارای متن
۱۳