درباره نشریه
ISSN:
1563-1745
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
1377
وضعیت انتشار:
تاخیر در انتشار
صاحب امتیاز:
انجمن مهندسین متالورژی ایران
مدیر مسئول:
دکتر پرویز دوامی
سردبیر:
دکتر محمود نیلی احمدآبادی
دستیار سردبیر:
دکتر شهرام رایگان
مدیر اجرایی:
مهندس سید علی جزایری
مسئول اشتراک:
اشقری
تلفن:
021-88351950
دورنگار:
021-88351950
سایت اختصاصی:
www.metalleng.ir
نشانی:
تهران، خیابان کارگر شمالی، بالاتر از بزرگراه جلال آل احمد، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، طبقه همکف، انجمن مهندسی متالورژی ایران
صندوق پستی:
539-14455
تاریخ به‌روزآوری: 1398/10/06
مدیر مسئول
دکتر پرویز دوامی
استاد دانشکده مهندسی و علم مواد
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی متالورژی
Parviz Davami
Professor Faculty of Engineering and Materials Science
Sharif University of Technology
Specialist: Metallurgical Engineering
دستیار سردبیر
دکتر شهرام رایگان
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی متالورژی و مواد
Shahram Raygan
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Metallurgy and Materials Engineering
سردبیر
دکتر محمود نیلی احمدآبادی
استاد دانشکده مهندسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی متالورژی و مواد
Mahmoud Nili Ahmadabadi
Professor College of Engineering
University of Tehran
Specialist: Materials Science
اعضای تحریریه
دکتر جمشید آقازاده
استاد
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی متالورژی و مواد
Jamshid Agha Zadeh
Professor
Amirkabir University of Technology
Specialist: Metallurgy and Materials Engineering
دکتر محمدرضا ابوطالبی
استاد
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: هندسی متالورژی
Mohammad Reza Aboutalebi
professor School of Metallurgy and Materials Engineering
Iran University of Science and Technology
Specialist: Geometric metallurgy
دکتر نادر پروین
استاد
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی متالورژی و مواد
Nader Parvin
Professor
Amirkabir University of Technology
Specialist: Metallurgy and Materials Engineering
دکتر حسن ثقفیان
دانشیار
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مهندسی متالورژی و مواد
Hasan Saghafian
Associate Professor
Iran University of Science and Technology
Specialist: Metallurgy and Materials Engineering
دکتر جلال حجازی
استاد دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: متالورژی، انجماد و ریخته گری
Jalal Hejazi
Professor Faculty of Materials Science and Metallurgy
Iran University of Science and Technology
Specialist: Metallurgy, freezing and casting
دکتر محمود حیدرزاده سهی
استاد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی متالورژی و مواد
Mahmoud Heydarzadeh Sohi
Professor Faculty of Metallurgy and Materials Engineering
University of Tehran
Specialist: Metallurgy and Materials Engineering
دکتر شهرام خیراندیش
استاد دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مهندسی متالورژی و مواد
Shahram Kheir Andish
Professor Faculty of Materials Science and Metallurgy
Iran University of Science and Technology
Specialist: Metallurgy and Materials Engineering
دکتر پرویز دوامی
استاد دانشکده مهندسی و علم مواد
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی متالورژی
Parviz Davami
Professor Faculty of Engineering and Materials Science
Sharif University of Technology
Specialist: Metallurgical Engineering
دکتر شهرام رایگان
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی متالورژی و مواد
Shahram Raygan
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Metallurgy and Materials Engineering
دکتر منصور سلطانیه
دانشیار
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مهندسی متالورژی و مواد
Mansour Soltaniyeh
Associate Professor
Iran University of Science and Technology
Specialist: Metallurgy and Materials Engineering
دکتر حمیدرضا شاهوردی
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی متالورژی و مواد
Hamid Reza Shahverdi
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: مهندسي متالورژي و مواد
دکتر علی شکوه فر
استاد دانشکده علوم و مهندسی مواد
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: مهندسی متالورژی و مواد، علوم مواد، نانومواد، فناوری نانو، مهندسی مکانیک
Ali Shokuhfar
Professor Faculty of Materials Science and Engineering
Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: Materials Science, Nanomaterials, Nanotechnolog, mechanical engineering
دکتر حسین عربی
استاد
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: متالورژی صنعتی
Hosein Arabi
professor School of Metallurgy and Materials Engineering
Iran University of Science and Technology
Specialist: Industrial Metallurgy
دکتر محمد قربانی
استاد
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی متالورژی و مواد
Mohammad Ghorbani
Professor
Sharif University of Technology
Specialist: مهندسي متالورژي و مواد
دکتر علی کریمی طاهری
استاد
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی متالورژی و مواد
Ali Karimi Taheri
Professor
Sharif University of Technology
Specialist: مهندسي متالورژي و مواد
دکتر امیرحسین کوکبی
استاد
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی متالورژی و مواد
Amir Hosein Kokabi
Professor
Sharif University of Technology
Specialist: مهندسي متالورژي و مواد
دکتر رضا محمودی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی متالورژی و مواد
Reza Mahmodi
Professor School of Metallurgy and Materials Engineering
University of Tehran
Specialist: Metallurgy and Materials Engineering
دکتر شمس الدین میردامادی
استاد
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مهندسی متالورژی و مواد
Shamseddin Mirdamadi
Professor
Iran University of Science and Technology
Specialist: Metallurgy and Materials Engineering
دکتر سعید ناطق
دکتر سعید ناطق
استاد
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی متالورژی و مواد
Saeed Nategh
Professor
Sharif University of Technology
Specialist: Metallurgy and Materials Engineering
دکتر محمود نیلی احمدآبادی
استاد دانشکده مهندسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی متالورژی و مواد
Mahmoud Nili Ahmadabadi
Professor College of Engineering
University of Tehran
Specialist: Materials Science
مدیر اجرایی
مهندس سید علی جزایری
دانشیار
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: مهندسی متالورژی و مواد
Ali Jazayeri
Associate Professor
Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: Metallurgy and Materials Engineering
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۴
تعداد عناوین درج شده:
۵۸۶
تعداد مطالب دارای متن
۱۷۸