درباره نشریه
ISSN:
1019-584X
دوره انتشار:
ماهنامه
شروع انتشار:
مهر ماه 1370
صاحب امتیاز:
دکتر رضا منصوری
مدیر مسئول:
دکتر رضا منصوری
سردبیر:
کیارا عباس زاده اقدم
دبیر تحریریه:
محمد عادل پور
مدیر اجرایی:
الهام خیاط عالی
مسئول اشتراک:
الهام خیاط عالی
طراح و گرافیست:
وحید غفاری
تلفن:
021-88535840
دورنگار:
021-88535840
سایت اختصاصی:
www.nojum.ir
نشانی:
تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان شهید میرزایی زینالی ، پلاک 312، طبقه دوم، واحد 8
صندوق پستی:
1487-15875
اشتراک:
پست الکترونیک:
nojummag@gmail.com
تاریخ به‌روزآوری: 1398/08/22
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۳۸
تعداد عناوین درج شده:
۲۸۷۶
تعداد مطالب دارای متن
۲۴