درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه
شروع انتشار:
دی 1377
صاحب امتیاز:
ندا عابد
مدیر مسئول:
ندا عابد
سردبیر:
هوشنگ اعلم
مدیر روابط عمومی:
پروانه کاوسی
صفحه آرا:
نرگس مقبولی
تلفن:
021-66739224
دورنگار:
021-66739224
سایت اختصاصی:
www.azmaonline.com
نشانی:
تهران، میدان فردوسی، خیابان پارس، کوچه جهانگیر، ساختمان یاس غربی، طبقه چهارم ، واحد 15
صندوق پستی:
1683-19395
تاریخ به‌روزآوری: 1398/03/12
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۹۱
تعداد عناوین درج شده:
۱۸۲۶
تعداد مطالب دارای متن
۱۴۹۳