درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
1377
وضعیت انتشار:
توقف انتشار
صاحب امتیاز:
جامعه دامپزشکان ایران
مدیر مسئول:
دکتر گودرز ادیب راد
سردبیر:
دکتر حسام الدین اکبرین
مدیر اجرایی:
خاتون شیرانی
روابط عمومی:
الهام یوسفی
روابط عمومی:
معصومه کردانی
تلفن:
021-66568636
دورنگار:
021-66568636
سایت اختصاصی:
www.iranva.ir
نشانی:
تهران، میدان توحید، خیابان پرچم، پلاک59
صندوق پستی:
395-14195
تاریخ به‌روزآوری: 1393/10/01
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۵
تعداد عناوین درج شده:
۵۲۱
تعداد مطالب دارای متن
۲۰۲